Apkures sezona noslēgusies, aktuāla informācija par siltumenerģijas patēriņu vasarā

2016-05-10

Uzņēmums "Ventspils siltums" informē, ka, noslēdzoties apkures sezonai, centralizētai apkures sistēmai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija  vasaras  mēnešos tiks patērēta karstā ūdens sagatavošanai un cirkulācijai, kas nepieciešama, lai uzturētu karstā ūdens temperatūru ēkas kopējā cirkulācijas sistēmā: stāvvados, siltummezglā, pagrabā, bēniņu cauruļvados un dvieļu žāvētājos.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, maksu par cirkulāciju aprēķina kā starpību starp ēkā uzskaitīto un karstā ūdens sagatavošanai izlietoto siltumenerģiju. Kopējā cirkulācijai patērētā siltumenerģija tiek izdalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā.

Mājām, kas ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēgušas jauno pakalpojumu līgumu,  atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.524 3.pielikuma metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu:

VASARAS SEZONĀ (no 01.05.2016.) 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums būs 0,047 MWh/m3  līdzšinējo  0,07 MWh/m3 vietā  (pieņemot, ka aukstā ūdens temperatūra ir +15°C).

 

 

Atgādinām, ka uzņēmums "Ventspils siltums" siltumenerģijas pakalpojumu nodrošina līdz ēkas ievadam, savukārt apkures sezonas noslēgumu nosaka  centralizētajai siltumapgādei pieslēgtā objekta iedzīvotāji, īpašnieks vai apsaimniekotājs.