Ieguldījums pilsētas siltumapgādes pakalpojumu attīstībā

2020-05-07

Ventspils pilsētā pēdējo divu gadu laikā aktīvi tiek izbūvētas jaunas siltumtrases, līdz ar to centralizētajai siltumapgādei varēs pieslēgties jauni patērētāji – gan uzņēmumi un iestādes, gan privātmāju īpašnieki. 

Jaunu siltumtrašu izbūve pilsētā iesākās 2018. gadā, kad tika parakstīts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par līdzfinansējuma piešķiršanu no ES fondiem kopsummā vairāk nekā 1,3 miljonu eiro apmērā, lai Ventspilī varētu izbūvēt 11 jaunus siltumtrases posmus, kuru kopējais garums sasniegs aptuveni trīs kilometrus. Projekta "Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā" ietvaros jauni siltumtīkli izbūvēti jau turpat 2,2 kilometru garumā Rīgas, Kr.Valdemāra, Vasarnīcu, Līvu, Strazdu, Kuldīgas un Ganību ielās. Šobrīd projekta ietvaros siltumtīkli tiek būvēti Lāčplēša un Rūpniecības ielās, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi Zinātnes un inovāciju centram. Šīs siltumtrases garums būs turpat 320 metri un tās būvniecību plānots pabeigt līdz šā gada 30. jūnijam. Savukārt līdz 2021. gada jūlijam jaunus siltumtīklus plānots izbūvēt vēl trijos objektos - Pils ielā, Tirgus ielā un Riņķa ielā.

Vienlaikus ar šo projektu, kas tiek finansēts no Eiropas Kohēzijas fonda, uzņēmums "Ventspils siltums" par pašu līdzekļiem pērn uzsāka arī siltumtrases izbūvi posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Riņķa ielā 2 un Vasarnīcu ielā 56. Lai arī jaunā siltumtrase galvenokārt paredzēta centralizētās siltumapgādes nodrošināšanai "Piejūras brīvdabas muzejam" un "Piejūras kempingam", interesi par centralizēto siltumapgādi izrādījuši arī vairāki privātmāju īpašnieki Atpūtas, Vasarnīcu un Kūrmājas ielās.

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" par saviem līdzekļiem turpina būvēt arī siltuma maģistrāli 3,7 kilometru garumā. Projekta "Siltumtrases izbūve Kuldīgas, Zvaigžņu, Riņķa un Ganību ielā, Ventspilī" 1. kārtas īstenošana tika uzsākta 2019. gada augustā, izbūvējot siltumtrasi no Lielā prospekta un Kuldīgas ielas krustojuma līdz Zvaigžņu un Inženieru ielas krustojumam, nodrošinot centralizēto siltumapgādi Ventspils 1. pamatskolai un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils daļai. Plānots, ka šai trasei vēl tiks pieslēgtas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Zvaigžņu ielā 5a un Zvaigžņu ielā 7. Šā gada pavasarī no Zvaigžņu ielas izbūvēts arī atzars topošajam tirdzniecības centram "Lidl", kas atradīsies Kuldīgas ielā 90.

Savukārt projekta 2. kārtas un 3. kārtas ietvaros šobrīd siltumtrase tiek būvēta no Zvaigžņu ielas pa Riņķa ielu līdz Ganību ielas industriālajai zonai, lai varētu nodrošināt centralizētās siltumapgādes pieslēgumu uzņēmumam "Bucher Municipal", Ceļu satiksmes drošības direkcijai un Ventspils brīvostas topošajiem objektiem. Plānots, ka no jaunās siltumtrases tiks izbūvēts arī atzars turpat 900 metru garumā līdz pirmsskolas izglītības iestādei "Bitīte" Kuldīgas ielā 134 un topošajam daudzfunkcionālajam pakalpojumu centram Kuldīgas ielā 138. Tādejādi jaunās siltumtrases kopējais garums ar atzaru būs turpat 5 kilometri. Uzņēmums "Ventspils siltums" šo projektu uzskata par savu ieguldījumu pilsētas siltumapgādes pakalpojumu attīstībā. Jaunu siltumtrašu būvniecība, ko uzņēmums "Ventspils siltums" finansē no saviem budžeta līdzekļiem, izmaksās vairāk nekā 2 miljonus eiro. Nepieciešamos līdzekļus uzņēmums guvis, pārdodot neizmantotās ogļskābās gāzes CO2 izmešu kvotas. Tas bijis iespējams, pateicoties tam, ka abās pilsētas katlumājās tiek izmantots bioloģiski atjaunojamais kurināmais –  koksnes šķelda.

Vēlmi pieslēgties jaunajai siltuma maģistrālei šobrīd jau izrādījuši 19 privātie namīpašnieki Kuldīgas, Inženieru, Zvaigžņu, Riņķa, Ganību, Vanagu, Stārķa ielās, tādēļ pašvaldības SIA "Ventspils siltums" vērsās pilsētas domē ar priekšlikumu iekļaut potenciālos klientus projektā, lai par uzņēmuma finanšu līdzekļiem izbūvētu siltumtīklus uz namīpašumiem. Pilsētas attīstības komisija ierosināto priekšlikumu atbalstījusi un, lai nākamajā gadā jau varētu sākt siltumtīklu izbūvi, šobrīd uzņēmums "Ventspils siltums" ir uzsācis projektēšanas darbus.