Informācijas diena PSIA „Ventspils siltums“ klientiem

2014-09-26

Ceturtdien, 2.oktobrī, plkst.17.30 Ventspils Digitālā centra 2.stāva zālē (Akmeņu ielā 3) pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīko klientu informācijas dienu.

Tēmas:           1. Jaunais tarifa projekts
                       2. Investīciju projektu realizācijas gaita
                       3. Attālinātā datu nolasīšana
                       4. Rēķinu izrakstīšana klientiem

PSIA „Ventspils siltums” aicina iedzīvotājus būt aktīviem un apmeklēt informācijas dienu. Tā ir iespēja uzdot jautājumus speciālistiem klātienē, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām dažādos ar siltumapgādi saistītos jautājumos!