Karstā ūdens sagatavošanas izmaksas vasaras sezonā

2020-05-12

Lai arī šobrīd praktiski apkures sezona jau ir noslēgusies, tomēr, ņemot vērā laika apstākļus, vairākas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas joprojām turpina izmantot siltumenerģiju apkures nodrošināšanai.

Šādu iespēju nodrošina dzīvojamo māju individuālo siltummezglu priekšrocības. Tā kā visos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumpunktos ir ierīkotas apkuri regulējošas ierīces, tāpēc drēgnajās dienās ir iespējams ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru.

Tas nozīmē, ka siltumenerģijas padevi no katlumājām līdz dzīvojamo māju ievadiem uzņēmums „Ventspils siltums” nodrošina visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem, un ne tikai apkures nodrošināšanai, bet arī karstā ūdens sagatavošanai.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājiem lietošanā derīgais karstais ūdens tiek sagatavots turpat ēkas siltummezglā, uzsildot līdz noteiktai temperatūrai auksto ūdeni, ko ēkai piegādā ūdenssaimniecības uzņēmums "ŪDEKA".

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.524 metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu, maksa par karstā ūdens sagatavošanu mainās divas reizes gadā, atbilstoši ziemas un vasaras sezonai.

Vasaras sezonā, ka sākas 1. maijā un ilgst līdz  30. septembrim, aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums noteikts ir 0,047 MWh/m3. Līdz ar to maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu, atbilstoši siltumenerģijas tarifam 54,90 EUR/ /MWh, ir 2,58 EUR + PVN, kas ir nedaudz lētāk nekā ziemas sezonā.

Vēršam uzmanību, ka centralizētai apkures sistēmai pieslēgtajām ēkām, kurās ir izbūvēta cirkulācija, siltumenerģija vasaras mēnešos tiek izlietota arī karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanai, lai uzturētu vienmērīgu ūdens temperatūru ēkas stāvvados, siltummezglā, pagrabā, bēniņu cauruļvados un dvieļu žāvētājos.