Katlu mājai Talsu ielā 69 pieteikta piesārņojošās darbības atļaujas paziņojums

2013-09-11

Saskaņā ar 30.11.2010.  MK noteikumu Nr.1082 p. 38 prasībām pašvaldības SIA „Ventspils siltums” informē, ka Ventspils Reģionālā vides pārvaldē ir iesniegts pieteikums atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai katlu mājā Talsu ielā 69.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” reģ.. Nr.40003007655;

  • juridiskā adrese -Brīvības ielā 38, Ventspilī, LV 3601;
  • iekārtu īpašnieks PSIA „Ventspils siltums”;
  • zemes īpašnieks – Ventspils pilsētas dome Jūras ielā 36, Ventspils, LV – 3601;
  • katlu mājas adrese -Talsu ielā 69, Ventspilī, LV- 3602.

Ar iesniegumā ietverto informāciju var iepazīties no š.g 9.septembra līdz 10.oktobrim.

-           PSIA „Ventspils siltums” tehniskajā daļā Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3600, darbdienās no 8:00 līdz 17:00,

-           Galvenā bibliotēkā Akmeņu ielā 2,

-           Ventspils Augstskolas bibliotēkā Inženieru ielā 101,

-           Pārventas  bibliotēkā Tārgales ielā 4,

-           Gāliņciema bibliotēkā Kuldīgas ielā 110,

-           Domes Vides uzraudzības nodaļā Jūras  ielā 36

-           Ventspils pilsētas portālā http//www.ventspils.lv

-           Kapitālsabiedrības mājas lapā www.ventspilssiltums.lv

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils Reģionālā vides pārvaldē Dārzu ielā 2, Ventspilī, līdz 2013.gada 10.oktobrim.

Uzaicinām visas ieinteresētas personas un organizācijas piedalīties iesniegtā pieteikuma sabiedriskā apspriešanā, kas notiks Ventspils digitālajā centrā, 2. stāva zālē, Akmeņu ielā 3, Ventspilī, 2013.gada 17. septembrī, plkst. 17.30.

Kopsavilkumu sabiedrības informēšanai par iekārtu skatīties šeit