Noskaidroti šķeldas un akmeņogļu piegādātāji nākamajai apkures sezonai

2018-09-05

Gatavojoties 2018./2019.gada apkures sezonai, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” šovasar organizēja konkursus par kurināmās šķeldas un akmeņogļu piegādēm katlumājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69.

Šogad konkursam par šķeldas piegādi bija pieteikušies trīs pretendenti. Izvērtējot koksnes biomasas (šķeldas) piegādes potenciālo sadarbības partneru piedāvāto cenu, kā arī sniegto informāciju par energoresursa kvalitāti un transportēšanas nosacījumiem, par atbilstošāko pretendentu izvēlēts SIA „Bērzi Plus”, kas līdz nākamā gada oktobrim uzņēmumam “Ventspils siltums” piegādās šķeldu  115 100 beramo kubikmetru apjomā. Plānotais šķeldas piegādes apjoms ir nedaudz lielāks nekā iepriekšējā apkures sezonā.

Savukārt izsludinātajā konkursā par akmeņogļu piegādi pieteikumus bija iesnieguši divi pretendenti. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma kritērijiem un saimnieciski izdevīgāko cenu, par atbilstošāko tika atzīts SIA „Akvarius” piedāvājums. Atbilstoši iepirkumam, uzņēmums „Ventspils siltums”  gada laikā no līguma parakstīšanas brīža plāno iegādāties ap  6 000 tonnas akmeņogļu. Šobrīd norit process, lai sagatavotu un noslēgtu ar izvēlēto pretendentu līgumu par kurināmā nodrošināšanu.

Šomēnes vēl tiks izsludināts iepirkums par kokskaidu granulu piegādi lokālajām katlu mājām Fabrikas ielā 2a, Pļavas ielā 27, Pērkoņu ielā 21 un Karlīnes ielā 40.