Pārmaiņas piedzīvo Pārventas katlu māja

2013-09-16

Trešdien, 18.septembrī, plkst. 11.00 Pārventas katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī domes vadība iepazīsies ar būvobjektā paveikto. Pārventas katlu māja kopš pavasara piedzīvo vērienīgu rekonstrukciju, kuras rezultātā Ventspilī siltuma ražošanā varēs pilnībā atteikties no mazuta izmantošanas, tā vietā izmantojot daudz ekonomiskāko šķeldu.

Šobrīd pabeigta turpmāk neizmantojamo trīs mazuta katlu, to dūmeju un pamatu nojaukšana, kā arī angāra tipa noliktavas demontāža un uzsākta veca skursteņa demontāža. Galvenās tehniskās pamat iekārtas – katli, kurtuves, dūmgāzu elektrostatiskie filtri, gaisa priekš sildītāji,  trīs dūmeņi -  ir uzstādītas. Katlu mājā atjaunots jumta segums virs jauniem biomasas katliem.

Tūlīt pabeigs ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi. Siltumtehniskās sistēmas izbūve tuvojas noslēgumam. Vienlaikus tiek veikti piebraucamo ceļu un laukumu izbūve.

Lai uzglabātu un padotu kurināmo šķeldu ir izbūvēta kurināmā noliktavas pazemes daļa un veikta virszemes daļas montāža. Šķeldas padeves konveijera montāža veikta jau 80% apmērā. Uzsākta arī šķeldas glabāšanas laukuma būvniecība, kur norit teritorijas atmežošana un laukumu planēšana.

Svarīga loma  paaugstinātās bīstamības objektos ir drošībai. Gādājot par to, tiek izbūvēta telpa ugunsdzēsības sūkņiem. Turpinās elektromontāžas darbi, automātiskās vadības un kontrolsistēmas uzstādīšana. Uzstādīts avārijas elektroapgādes dīzeļģenerators. Objekta elektroapgādes nodrošināšanai izbūvēta 6kV kabeļtrase 2x2,4kilometri garumā. Tiek veikta transformatora apakšstacijas rekonstrukcija pilnībā nomainot visas iekārtas.

Pēc minēto darbu pabeigšanas jau oktobra sākumā varēs iekurt jaunos katlus, kas gan vēl kādu laiku strādās ieregulēšanas režīmā.

Darbi tiek veikti rekonstrukcijas projekta „Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo – biomasu (koksni)” Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/030 ietvaros. Abu katlu māju rekonstrukcijai kopējās plānotās izmaksas 12,5 milj. LVL bez PVN. Projekta realizācijai Ventspils pilsētas dome piesaistījusi ES līdzfinansējumu no Kohēzijas fonda 6 milj. LVL apmērā, kas ir 50% no kopējām uz projektu attiecināmajām izmaksām.

Jau informējām, ka pēc katlu mājas Brīvības ielā 38 nodošanas ekspluatācijā bija iespējams iesniegt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa samazināšanu 5,5 % apmērā. Tarifu noteikti pārskatīs arī pēc rekonstrukcijas otrā posma noslēguma -  katlu mājas Talsu ielā 69 rekonstrukcijas pabeigšanas.

Ja līdz rekonstrukcijai ar šķeldu saražoja ap 16% siltumenerģijas, tad pēc abu katlu māju rekonstrukcijas ar šķeldu tiks saražots jau ap 80% no kopējā siltumenerģijas  daudzuma. Tas būs ekonomiski izdevīgi un videi daudz draudzīgāk.