Siltumenerģijas patēriņi pērn decembrī bijuši zemāki nekā iepriekšējā sezonā

2016-01-18

Saglabājoties siltiem laika apstākļiem 2015. gada decembrī kopējais siltumenerģijas patēriņš Ventspils pilsētā bijis par 17,8 % zemāks nekā iepriekšējās sezonas decembrī.

Saskaņā ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem, aizvadītajā mēnesī  kopumā saražotas 17 539 MWh  siltumenerģijas, kas attiecībā pret 2014.gada decembra patēriņu ir par 3815 MWh mazāk. Tas galvenokārt skaidrojams ar ārgaisa vidējo temperatūru, kas 2015. gada decembrī bija +4.6 0 C, bet 2014. gada decembrī vidējā gaisa temperatūra sasniedza  +1.7 0 C.

Jāatzīmē, ka kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņa samazinājums procentos neatspoguļo katras ēkas patēriņa samazinājumu, jo individuālais ēku patērētais siltumenerģijas daudzums ir mainīgs lielums, kuru ietekmē ne tikai āra gaisa temperatūra, bet arī ēkas siltummezglā ieregulētā temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju paradumi un komforta prasības, kā arī karstā ūdens patēriņš. Detalizētāka informācija par ēku siltumenerģijas patēriņiem pieejama  uzņēmuma mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā e-pakalpojumi.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” atgādina, ka maksājumu aprēķini tiek veikti, pamatojoties uz informāciju par mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu un iedzīvotāju sniegto informāciju par karstā ūdens patēriņu. Vēršam uzmanību, ka iedzīvotājiem rēķins par karstā ūdens patēriņu decembrī ir jāapmaksā kā līdz šim, deklarējot rādījumus internetbankā vai norādot tos abonentu grāmatiņā un maksājumu veicot ierastajā kārtībā – jebkurā maksājumu pieņemšanas vietā.

Lai turpmāk varētu veikt precīzāku uzskaiti par ūdens patēriņiem, sākot ar š.g. janvāri iedzīvotājiem ik mēnesi no 25. līdz 28. datumam būs obligāti jāziņo gan aukstā, gan karstā ūdens patēriņa rādījumi pašvaldības SIA „ŪDEKA”.

Lai nodotu ūdens skaitītāju rādījumus, būs iespējams reģistrēties pašvaldības SIA „ŪDEKA” Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv, izmantojot pieejas datus, kas no 20. janvāra tiks nosūtīti tiem iedzīvotājiem, kuri savu e-pasta adresi norādījuši iepriekš izsūtītajās aptaujas anketās. Savukārt pārējie iedzīvotāji ūdens patēriņa rādījumus varēs nodot, aizpildot izsūtītā rēķina pasaknīti un iemetot to dzīvojamās mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

Atgādinām, ka izmaiņas norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem tiek ieviestas saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumiem, Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, kā arī ar jauno Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, kas stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus sazināties ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Abonentu daļu pa tālr. 63600800 vai rakstot uz e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv.