Siltumenerģijas patēriņš aizvadītā gada decembrī

2018-01-16

Tā kā laika apstākļi pērn decembrī arī bija pietiekami silti un neraksturīgi ziemas sezonai, sasniedzot Ventspilī vidēji +3,2  grādus, siltumenerģijas patēriņš attiecībā pret 2016.gada decembri, kad vidējā āra gaisa temperatūra bija +3,3  grādi, tomēr samazinājies par 3,2 %.

Ventspilnieku patērētais siltumenerģijas apjoms aizvadītā gada decembrī sasniedzis turpat 18 772 MWh. Salīdzinot ar pērnā gada novembri, kad vidējā āra gaisa temperatūra Ventspilī sasniedza +5,2  grādus, saražotās siltumenerģijas apjoms decembrī palielinājies par  20,7%.

Jāatzīmē, ka kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš neatspoguļo katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu, jo individuālais ēku patērētais siltumenerģijas daudzums ir mainīgs lielums, ko ietekmē ne tikai āra gaisa temperatūra, bet arī ēkas siltummezglā ieregulētā temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju paradumi un komforta prasības, kā arī karstā ūdens patēriņš.  Mazāks siltumenerģijas patēriņš vērojams tajās daudzdzīvokļu ēkās, kurās veikti energoefektivitātes pasākumi.

Īstenojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus, iespējams panākt siltumenerģijas ietaupījumu ne mazāk kā 20 – 30% apmērā. Šobrīd Ventspilī vidējais siltumenerģijas ietaupījums pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir 52% apmērā. Rezultātā samazinās ne tikai patērētā siltumenerģija ēkā, bet arī maksa par apkuri, tāpēc pašvaldības SIA „Ventspils siltums”  aicina klientus pievērst uzmanību energoefektivitātes pasākumu nozīmīgumam.

Atgādinām, ka  2017. gada martā Ventspilī stājās spēkā jauns siltumapgādes tarifs - 54,90 EUR/MWh, kas ir par 5,8% zemāks nekā līdz tam esošais.

Detalizētu informāciju par katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu iespējams aplūkot sadaļā e-pakalpojumi.