Tuvojas apkures sezonas noslēgums

2017-04-26

Tuvojoties apkures sezonas noslēgumam, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” vēlas atgādināt, ka iedzīvotāji, vienojoties ar mājas apsaimniekotāju, paši var noteikt apkures sezonas ilgumu un atslēgt centralizēto siltumapgādi sev vēlamā laikā, jo siltumenerģijas piegādi uzņēmums nodrošina līdz dzīvojamās ēkas ievadam, bet par ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas darbību atbild dzīvokļu īpašnieku izraudzītā pilnvarotā persona jeb mājas apsaimniekotājs.

Centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību uzņēmums „Ventspils siltums” nodrošina visa gada garumā, neatkarīgi no laika apstākļiem. Taču, kamēr vēl ir pietiekami vēss laiks, aicinām iedzīvotājus izvērtēt apkures atslēgšanas nepieciešamību, jo ir iespējams izmantot ēku individuālo siltummezglu priekšrocības. Tā kā visos daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumpunktos ir ierīkotas apkuri regulējošas ierīces, drēgnajās dienās ir iespējams ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru.

Lai lietderīgi izmantotu siltumenerģiju, nepārmaksājot par apkuri, ieteicams izvēlēties atbilstošāko ēkas individuālā siltummezgla darbības režīmu, jo ir iespējams noregulēt gan vēlamo iekštelpu temperatūru, gan norādīt parametrus, pie kādiem, piemēram, nakts stundās vai pa dienu siltumenerģijas patēriņš ēkā samazinās vai arī palielinās. Ja siltummezglā pareizi ieregulēti visi nepieciešamie parametri, tad āra gaisa temperatūrai sasniedzot ieregulēto atzīmi, apkures sistēma automātiski atslēdzas un ēka netiek apkurināta. Savukārt, ja āra gaisa temperatūra pazeminās zem noregulētās atzīmes, tad sistēma automātiski ieslēdzas un dzīvokļos tiek nodrošināta apkure. Līdz ar to ēku individuālo siltummezglu darbība nodrošina iedzīvotāju komfortam atbilstošus apstākļus, saglabājot ekonomisku ēkas siltumenerģijas patēriņu.

Uzņēmums "Ventspils siltums" arī atgādina, ka, noslēdzoties apkures sezonai, centralizētai apkures sistēmai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija  vasaras  mēnešos tiks patērēta karstā ūdens sagatavošanai un cirkulācijai, kas nepieciešama, lai uzturētu karstā ūdens temperatūru ēkas kopējā cirkulācijas sistēmā: stāvvados, siltummezglā, pagrabā, bēniņu cauruļvados un dvieļu žāvētājos. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, maksu par cirkulāciju aprēķina kā starpību starp ēkā uzskaitīto un karstā ūdens sagatavošanai izlietoto siltumenerģiju. Kopējā cirkulācijai patērētā siltumenerģija tiek izdalīta proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā.

Savukārt 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums vasaras sezonā, kas ilgst no 1.maija līdz 30.septembrim,  noteikts 0,047 MWh/m3 . Tas nozīmē, ka saskaņā ar jauno tarifu - 54,90 EUR/MWh, kas stājās spēkā šā gada martā, maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu būs 2,58 EUR  +  PVN.