VID pateicība par godprātīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi

2016-05-05

Lai sekmētu godīgu konkurenci un uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, Valsts ieņēmumu dienests šā gada aprīlī izteicis pateicību visiem godprātīgajiem un atbildīgajiem nodokļu maksātājiem, īpaši tiem, kuriem 2015. gadā bijušas ievērojamas iemaksas valsts budžetā, augsta nodokļu saistību izpildes disciplīna un ar kuriem ir bijusi atzinīgi vērtējama līdzšinējā sadarbība.

Valsts ieņēmumu dienesta pateicību par 2015. gadā veiktajām iemaksām valsts budžetā, kā arī godprātīgo un atbildīgo attieksmi pret nodokļu saistību izpildi un valsts ekonomiku kopumā saņēmis arī pašvaldības SIA „Ventspils siltums”.

VID ģenerāldirektore Ināra Pētersone: „Sekmīgas un atbildīgas uzņēmējdarbības rezultātā gūtie ieņēmumi un no tiem godprātīgi veiktie maksājumi valsts budžetā nodrošina valsts pamatu, ilgtspēju un tās iedzīvotāju kopīgo labklājību. Tādēļ arī šogad visa Valsts ieņēmumu dienesta kolektīva vārdā saku lielu paldies visiem godprātīgajiem nodokļu maksātājiem, īpaši tiem, kuri nodrošina lielāko īpatsvaru valsts budžeta nodokļu ieņēmumos un ar savu godprātīgo attieksmi pret nodokļu saistību izpildi ir ieguvuši augstu uzticību no VID puses. Ir patiess gandarījums, ka šādu uzņēmumi skaits ar katru gadu pieaug – šogad tie ir jau 2448 uzņēmumi, no kuriem teju 500 piepulcējušies no jauna. Valsts ieņēmumu dienests arī turpmāk pilnveidos klientu apkalpošanu un rūpēsies par to, lai administratīvais slogs atbildīgajiem un godprātīgajiem nodokļu maksātājiem būtu pēc iespējas mazāks, un tie varētu turpināt veiksmīgu, efektīvu un uz izaugsmi vērstu saimniecisko darbību!”