Stratēģija

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DARBĪBAS STRATĒĢIJA

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2018. - 2022.