Atbalstīts projekts „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69"

2017-07-14

Piektdien, 14. jūlijā, Ventspils pilsētas dome atbalstīja investīciju projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” pieteikuma iesniegšanu valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā, lai piesaistītu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta iesniedzējs, virzītājs un realizētājs būs pašvaldības SIA „Ventspils siltums”.

Lai pilnveidotu Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmu, paaugstinot siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, projekta ietvaros Pārventas katlu mājā plānots uzstādīt dūmgāzu kondensatoru ar jaudu 2 MW. Tas dos iespēju palielināt biokurināmā katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā, jo dūmgāzu kondensatorā, atdzesējot dūmgāzes, tiek kondensēts tvaiks un iegūtais siltums novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai biomasas katlos saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. Bez tam samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Talsu ielā 69 šobrīd ir vienīgā alternatīva siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, jo pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājās jau ir uzstādītas jaunas modernas sadedzināšanas iekārtas atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kā arī tiek veikti nepieciešamie monitoringa un tehniskās vadības pasākumi katlu māju darbības efektivitātes uzlabošanai.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados.

Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 891 308 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 291 646 EUR. Projektu plānots realizēt 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi.