Katlu mājā Brīvības ielā 38 iedarbināti abi jaunie šķeldas katli

2013-02-21

Šomēnes katlumājā Brīvības ielā 38 iedarbināti abi jaunie šķeldas katli. Noris abu katlu ieregulēšanas darbi līdz ar to apstādināti dīzeļdegvielas katli. Pēc ieregulēšanas darbu pabeigšanas katli varēs sākt strādāt ar pilnu jaudu un pilnībā nodrošināt kreisā krasta patērētājus ar siltumenerģiju, kas ražota sadedzinot biomasu. Dīzeļdegviela kalpos tikai, lai nodrošinātu pīķa slodzes.

Februārī akceptēts tehniskais projekts arī Talsu ielas 69 katlu mājai. Veiksmīga iepirkuma rezultātā noslēgts arī līgums par nojaukšanas un nulles cikla darbu veikšanu, kā arī uzsāks darbu veikšanu. Nākamajā nedēļā plānots izsludināt iepirkumu par virszemes būvdarbu veikšanu.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ar Ventspils pilsētas domes atbalstu aktīvi rīkojas, lai mazinātu kurināmā cenu paaugstinājuma ietekmi uz tarifu. Piesaistot ES līdzfinansējumu, ir uzsākta abu centrālo katlu māju rekonstrukcija, kuras ietvaros kurināmais mazuts tiks aizstāts ar šķeldu. Projekta ietvaros abās centrālajās katlu mājās tiks uzstādīti jauni, moderni, biomasas katli un nepieciešamās palīgiekārtas (kurināmā padeves iekārtas, kurināmā noliktavas, ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas, elektroiekārtas, atbilstošie pieslēgumi u.c).

Ar Ventspils domes atbalstu sabiedrībai izdevies piesaistīt 6 miljonus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, kas sedz gandrīz pusi projekta izmaksu. Tas ir maksimālais apjoms, kādu bija iespējams piesaistīt. Pateicoties tam, ka siltumenerģijas ražošanas process nebūs atkarīgs no mazuta cenu krasajām svārstībām, tarifu būs iespējams uzturēt vienmērīgāku.

Pēc visu rekonstrukcijas darbu pabeigšanas šķeldas kā kurināmā īpatsvars uzņēmumā pieaugs līdz 80%. Šajā sakarā Ventspils pilsētas dome ir uzdevusi pašvaldības SIA „Ventspils siltums” veikt aprēķinus un izskatīt iespēju iesniegt tos regulatoram jaunā tarifa apstiprināšanai jau pēc katlu mājas Brīvības ielā rekonstrukcijas pabeigšanas. Ventspils iedzīvotāji noteikti būs ieguvēji ne tikai tāpēc, ka būs iespēja samazināt apkures tarifu, bet uzlabosies arī gaisa kvalitāte pilsētā.