Par apkures sezonas uzsākšanas iespējām

2018-10-02

Dzīvoklī ir vēss un nemīlīgs? Vēlies, lai mājās būtu komfortabli un silti?

Šobrīd vairs nav jāgaida kāds konkrēts datums, lai dzīvojamās mājas pieslēgtu apkuri, jo katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir ierīkots siltummezgls, kurā iespējams regulēt siltuma padevi tā, lai apkures sezonas sākumā nodrošinātu dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru ar minimālu siltumenerģijas patēriņu.

Lēmumu par apkures pieslēgšanu var pieņemt kā mājas pilnvarotais pārstāvis jeb mājas apsaimniekotājs, tā arī paši iedzīvotāji.

Ja gadījumā dzīvokļu īpašnieki vēlas sākt apkures sezonu ātrāk nekā tas ierasts - oktobra vidū, tad iedzīvotājiem ir jāvienojas par apkures sezonas uzsākšanas datumu, paziņojot to mājas apsaimniekotājam.

Kāpēc lēmums jāpieņem visiem mājas iedzīvotājiem, kāpēc to nevar darīt individuāli?

Tāpēc, ka apkures pakalpojums tiek nodrošināts dzīvojamai mājai kopumā nevis katram dzīvoklim atsevišķi.

Atgādinām!

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumenerģijas piegādi nodrošina līdz dzīvojamās ēkas ievadam. Savukārt par ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas darbību, proti, kāda ir temperatūra dzīvokļos, atbild dzīvokļu īpašnieku izraudzītā pilnvarotā persona jeb mājas apsaimniekotājs.

Jaunajā 2018./2019.gada apkures sezonā siltumenerģijas piegādes tarifs paliks nemainīgs - 54,90 EUR/MWh.