Līdz ar apkures sezonas uzsākšanu mainīsies arī karstā ūdens sagatavošanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums.
Gatavojoties 2017./2018.gada apkures sezonai, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” šovasar organizēja  konkursus par kurināmā  - šķeldas, granulu un akmeņogļu - piegādi.
Lai arī tradicionāli apkures sezona tiek uzsākta oktobra vidū, tomēr, iestājoties vēsākiem laika apstākļiem,  par apkures sezonas uzsākšanu iedzīvotāji var lemt jebkurā sev vēlamā laikā