Klienti speciālistu konsultācijas var saņemt gan pa e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv, gan darba laikā pa tālruni 636 00800. 
Detalizētu informāciju par centralizētai apkures sistēmai pieslēgto ēku siltumenerģijas patēriņu ik mēnesi var aplūkot mājas lapas sadaļā E-Pakalpojumi
No 16. marta līdz 14. aprīlim būs pārtraukta klientu apkalpošana klātienē Abonentu daļās