Iedzīvotāji sev interesējošus jautājumus var noskaidrot pa tālruni 636 00800 vai arī elektroniski pa e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv.
Kā pareizi organizēt sildelementu nomaiņu dzīvoklī, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” iesaka dažus padomus
Jaunu siltumtrašu būvniecība tiks veikta ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.