Jaunus centralizētās siltumapgādes tīklus paredzēts izbūvēt Pils ielā 14 un Tirgus ielā 8
Apmaksāt rēķinu bez komisijas maksas iespējams uzņēmuma Abonentu daļu kasēs – Pils ielā 12 un Talsu ielā 84.
Šobrīd tehnoloģisko iekārtu apkopes darbi tiek veikti arī Ventas kreisā krasta katlu mājā - Brīvības ielā 38, kā arī lokālajās katlu mājās Pērkoņu ielā 21 un Fabrikas ielā 2A