Radusies situācija siltumenerģijas ražošanas procesu nav ietekmējusi un siltumpadeves traucējumi nav bijuši.
Remontdarbus plānots pabeigt līdz pulksten 12.00.
Dūmgāzu kondensators 2020. gadā darbojies ar 14,5 % efektivitāti, ieekonomējot vairāk nekā 14 200 m3 šķeldas