Apmaksāt rēķinu bez komisijas maksas iespējams uzņēmuma Abonentu daļu kasēs – Pils ielā 12 un Talsu ielā 84
Izmantojot detektēšanas sistēmu, kravas pārbaude tiks veikta vēl pirms tās izbēršanas šķeldas uzglabāšanas laukumā
Jaunu siltumtīklu būvniecībai tika piesaistīts Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.