Šā gada pirmajā mēnesī kopējais siltumenerģijas patēriņš Ventspils pilsētā bijis par 24 % zemāks nekā iepriekšējās sezonas janvārī.
Turpinot jaunu siltumtīklu būvniecības projekta īstenošanu, šobrīd uzsākta siltumtrases būvniecī
Ar dūmgāzu kondensatoru Pārventas katlumājā 2019. gadā kopumā saražotas 4257 MWh siltumenerģijas