Pabalstu var saņemt trūcīgas un maznodrošinātas personas, kā arī vientuļi pensionāri un invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 299 eiro mēnesī.
Paplašinot centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību pilsētas iedzīvotājiem, pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, piesaistot gan Eiropas Savi
Aktuālo informāciju par centralizētai apkures sistēmai pieslēgto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu iespējams aplūkot sadaļā E -pakalpojumi