Detalizētu informāciju par katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu iespējams aplūkot mājas lapas sadaļā e-pakalpojumi.
Pabalsts ietver maksājumu par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanu.
Lai paplašinātu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību ventspilniekiem, uzņēmums “Ventspils siltums” projekta īstenošanu uzsāka 2018. gadā, izbūvējot 11 jaunus siltumtīklu posmus