Vecpilsētā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tiek būvēti jauni siltumtīkli vairāk nekā 100 metru garumā.
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izsludinājusi iepirkumu par šķeldas pelnu izvešanu no  katlu
Detalizētu informāciju par katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu ik mēnesi iespējams aplūkot mājas lapas sadaļā e-pakalpojumi.