Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” siltumtrases izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus veiks par saviem līdzekļiem 79 769 eiro apmērā.
Šādu paziņojumu uzņēmums saviem klientiem nosūta ik gadu, lai pāriecinātos par to, vai savstarpējie norēķini grāmatvedības uzskaitē tiek atspoguļoti korekti
Lai paaugstinātu siltumapgādes sistēmas efektivitāti turpmāko divu gadu laikā Ventspilī kopumā tiks izbūvēti 11 jauni siltumtīkli 2,8 km garumā