Jaunās siltumtīklu maģistrāles garums no Vidumupītes līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam būs 286 metri. 
No 12.augusta plkst. 8.30 līdz 14.augusta plkst. 20.00 Pārventā būs pārtraukta karstā ūdens padeve.
Iedzīvotāji sev interesējošus jautājumus var noskaidrot pa tālruni 636 00800 vai arī elektroniski pa e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv.