Lai paaugstinātu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, projekts „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” paredz 11 jaunu siltumtīklu posmu būvniecību 2,8 km garumā.
Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz 2018.gada 29.jūnijam.
Veicināšanas balvu saņēma pašvaldības SIA „Ventspils siltums” par mērķtiecīgi realizētajiem pasākumiem savas darbības ietekmes uz vidi samazināšanā.