Neskatoties uz to, ka šogad pieaugusi kurināmā tirgus cena, Ventspilī tarifu izdevies saglabāt joprojām nemainīgu
Šobrīd būtisks tarifa pieaugums vērojams tajās pašvaldībās, kur ražošanas procesā tiek izmantots fosilais kurināmais - dabasgāze
Šobrīd norit process, lai sagatavotu un noslēgtu līgumus par kurināmā nodrošināšanu nākamajai apkures sezonai.