Lai reģistrētos vakancēm, skolu audzēkņi aicināti līdz 7. februārim autorizēties mājas lapā www.enudiena.lv un izvēlēties sev interesējošo vakanci.  
Ventspilī visi siltumapgādes tīkli ir 100% rekonstruēti, ar rūpnieciski izolētām caurulēm
Siltumtrases būvniecība, kas paredzēta Zinātnes un inovāciju centra nodrošināšanai ar centralizēto siltumapgādi, tiks īstenota ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.