Ganību ielā paredzēts izbūvēt siltumtīklus aptuveni 1,8 km garumā
Izmaiņas darba laikā veiktas, pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu par darba dienas pārcelšanu no 22. jūnija uz 13. jūniju
Konsultāciju jautājumos iespējams sazināties arī attālināti pa e-pastu: siltums.abonenti@ventspils.lv vai pa tālruni 63600800