Pārvaldes struktūra

PAŠVALDĪBAS SIA " VENTSPILS SILTUMS" ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA