Projekti

 

Pateicoties veiktajām investīcijām un ražošanas modernizācijas darbiem Ventspils pilsētā pēdējos četros gados siltumapgādes jomā ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas, kas devušas ne tikai ekonomiskus, bet arī nozīmīgus rezultātus vides jomā.

Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas un paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, Ventspilī rekonstruētas abas centrālās katlu mājas Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, kur fosilais kurināmais (mazuts) aizstāts ar atjaunojamo energoresursu - koksnes biomasu. Pateicoties tam, siltumenerģijas ražošanas process šobrīd vairs nav atkarīgs no naftas produktu iepirkumu cenu krasajām svārstībām, jo ar koksnes biomasas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā tarifu ir iespējams uzturēt daudz vienmērīgāku.

Kā viens no nozīmīgākajiem risinājumiem ir Brīvības ielas katlu mājā uzstādītais dūmgāzu kondensators, kas ļauj maksimāli efektīvi  izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Ja iepriekš daļa siltuma ar karstajām dūmgāzēm pa skursteni nonāca atmosfērā, tad tagad tās vispirms nonāk kondensatorā, kur notiek to atdzesēšana un attīrīšana. Atdzesētās un tīrās dūmgāzes nonāk atmosfērā, bet iegūtā siltumenerģija nonāk atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Šādā veidā tiek palielināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte un nodrošināts ievērojami mazāks izmešu daudzums atmosfērā. Pateicoties uzstādītajam dūmgāzu kondensatoram, kurināmā ietaupījums ir vairāk nekā 18%. Tas nozīmē, ka dūmgāzu kondensatora būvniecībā ieguldītās investīcijas 1,4 miljonu eiro apmērā, no tiem 0,5 miljoni eiro ES Kohēzijas fonda līdzekļu, ir atmaksājušās.

Vēl viens būtisks ieguvums siltumapgādes jomā ir īstenotais siltumtrašu rekonstrukcijas projekts. Līdz ar to šobrīd Ventspils pilsētā jau ir rekonstruēti 99,6 % siltumtrašu, kas nodrošina liekāku siltumenerģijas piegādes drošību un samazina siltuma zudumus.

Mērķtiecīga darba rezultātā uzņēmumam „Ventspils siltums” izdevies pazemināt  siltumenerģijas tarifu jau divas reizes. Pēc katlumājas Brīvības ielā 38 nodošanas ekspluatācijā 2013.gada 1.decembrī tarifs Ventspilī tika samazināts par 5,7 %. Savukārt, īstenojot katlu mājas Talsu ielā 69 rekonstrukciju,  2015. gada 1.jūlijā Ventspilī centralizētās siltumapgādes tarifs tika samazināts vēl par 2,1%.

Kopumā šo gadu laikā Ventspils siltumapgādes sistēmas pilnveidošanā ieguldīti vairāk nekā 25,5 miljoni eiro, tostarp 10,5 miljoni eiro ES struktūrfondu līdzekļu. Līdz ar to uzņēmuma kredītsaistības ir daudz mazākas, nekā tās būtu, ja projektu īstenošana būtu jāapmaksā no pašu līdzekļiem.