Izziņu izsniegšana

 

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" abonentu daļa izsniedz izziņu, kas apstiprina parāda par siltumenerģiju neesamību vai abonenta parāda apmēru.

Pakalpojuma saņēmējs – ēkas pārvaldnieks, dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • pieteikums;
  • personu apliecinošs dokuments.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - līdz 7 darba dienām.

Pakalpojuma saņemšanas vieta - pašvaldības SIA „Ventspils siltums” abonentu daļa Pils ielā 12  vai Talsu ielā 84 , vai uz pieteikuma iesniedzēja norādīto adresi.

Tālrunis uzziņām 63600800.