Paziņojumi

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu

 

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2020. GADA 23. APRĪLĪ

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2020. GADA 10. FEBRUĀRĪ