Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Brīvības ielā 38

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38

2013.gada 13.decembrī pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu Nr. L-PCS-13-0096 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38”  īstenošanu, ko līdzfinansēja Kohēzijas fonds.

2014.gadā Ventspils centralizētās siltumapgādes katlumājā Brīvības ielā šķeldas katliem (abiem BHH 10000 un AK-6000) tika uzstādīts dūmgāzu kondensators. Tā uzstādīšana bija veiksmīgs risinājums energoefektivitātes paaugstināšanai un līdz ar to arī izmantojamā kurināmā apjoma samazināšanai siltumavotos.

Projekta mērķis bija siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana Ventspils centralizētās siltumapgādes katlumājā Brīvības ielā, uzstādot dūmgāzu kondensatoru biomasas katliem. Projekta galvenās plānotās aktivitātes bija iekārtu piegāde, iekārtu uzstādīšana, ieregulēšana un nodošana ekspluatācijā.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana dod iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti – ietaupīt kurināmo. Šķeldā ir apmēram 40÷50% mitruma, kas sadegot pārveidojas ūdens tvaikos kas tika izvadīts atmosfērā. Ar jaunās iekārtas palīdzību šis tvaika siltums tiek nogādāts atpakaļ  sistēmā. Tas nozīmē, ka apkures katlam ir mazāk jāstrādā, lai līdz noteiktajai temperatūrai uzsildītu ūdeni, ko nodot siltumtīklos. Pateicoties kondensatoram, katlumājas efektivitāte palielinās vidēji par 15÷18 %, kas nozīmē mazāku kurināmās šķeldas patēriņu, saražojot vajadzīgo siltuma daudzumu. Pēc projekta realizācijas būtiski ir samazinājies cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un uzlabojusies vides kvalitāte.

Projekts ir atbalstīts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases 5. kārtā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas “Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Brīvības ielā 38”  bija 1,4 milj. EUR, tai skaitā aptuveni 0,5 milj. līdzfinansējums no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (40% no projekta attiecināmajām izmaksām).

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana    (skatīt foto galeriju)