Apkures pieslēgšana

 

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" atgādina, ka visas pilsētas daudzdzīvokļu ēkas ir aprīkotas ar siltumenerģijas skaitītājiem un pēc māju iedzīvotāju vai māju apsaimniekotāju lūguma ir iespējams pieslēgt vai atslēgt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sev vēlamā laikā, nosakot arī apkures sezonas laiku.

Ēku siltumpunktos ierīkoti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kas dod iespēju rudenīgi drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošas temperatūras.

Lai pieslēgtu apkuri, iedzīvotājiem ar lūgumu jāvēršas pie sava nama pārvaldnieka, kurš organizē apkures pieslēgšanu. Par apkures pieslēgšanu namu apsaimniekotājiem lūgums informēt PSIA „Ventspils siltums” ekspluatācijas iecirkni.