Palīdzība maznodrošinātajiem

 

Ventspils pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir iespējams saņemt plašu sociālo palīdzību, tajā skaitā dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai, kas dod iespēju ievērojami samazināt ikmēneša maksājumus par siltumenerģiju.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem par pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā, dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai var saņemt:

  • trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas);
  • atsevišķi dzīvojoši pensionāri un atsevišķi dzīvojoši invalīdi, kuriem nav Civillikumā noteikto apgādnieku (nav bērnu, mazbērnu), ja viņu ienākumi uz vienu personu pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 323 EUR mēnesī (neskaitot piemaksu pie pensijas).

 

Pabalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā dzīvokļa kompensējamo platību.

Siltumenerģijas patēriņa rēķina apmaksai piemērojamas šādas atlaides:

▶ 55% no maksājuma summas mēnesī;
▶ 60% no maksājuma summas mēnesī - ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem;
▶ 100% no maksājuma summas mēnesī - ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.

Pabalsts ietver maksājumu par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanu.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.