Aizvadīta Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas padomes sēde Ventspilī

2014-08-15

Vakar Ventspilī norisinājās Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA) padomes sēde, kuru šoreiz organizēt bija gods uzņēmumam pašvaldības SIA “Ventspils siltums”.

Viesu interese par Ventspils siltumapgādes sistēmu bija ļoti liela, tādēļ sēde tika neierasti plaši apmeklēta – tajā piedalījās vairāk nekā 40 cilvēku. Sēdes pirmajā daļā siltumapgādes uzņēmums “Ventspils siltums” iepazīstināja asociācijas biedrus ar siltumapgādes sistēmu Ventspilī un īpašu prezentāciju LSUA biedriem piedāvāja arī Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš. Tāpat sēdes laikā norisinājās aktīvas diskusijas par normatīvo aktu izmaiņām, kā arī pārrunātas citas ar siltumapgādes jomu saistītas aktualitātes.

Patiesu interesi izraisīja iespēja apmeklēt “Ventspils siltums” katlu mājas un iepazīties ar vērienīgās rekonstrukcijas rezultātiem un iepazīties ar ventspilnieku pieredzi. Paužam patiesu gandarījumu un lepojamies, saņemot LSUA biedru atzinīgu novērtējumu mūsu mērķtiecīgajai pieejai siltumenerģijas ražošanas efektivitātes uzlabošanā.

Latvijas siltumuzņēmumu asociācija ir sabiedriska profesionāla organizācija, kas apvieno centralizētās siltumapgādes uzņēmumus, siltumiekārtu ražotājus, konsultantu un montāžas firmas, siltumiekārtu un aprīkojuma piegādātājfirmas, kā arī atsevišķus individuālos biedrus.