Aizvadīta PSIA "Ventspils siltums" informācijas diena

2015-06-02

Ventspils pilsētas pašvaldības SIA „Ventspils siltums” šā gada 28.maijā Digitālā centra telpās organizēja klientu informācijas dienu.

Ceturtdien, 28.maijā norisinājās “Ventspils siltums” rīkotā informācijas diena, kuras laikā iedzīvotājiem bija iespēja saņemt atbildes uz interesējošajiem jautājumiem saistībā ar siltumapgādi. Tikšanās laikā tika apspriestas tādas tēmas kā siltumenerģijas patēriņš 2015. gada 1 ceturksnī, rēķinu izrakstīšana klientam, atskats par padarīto, tarifs un to samazinājums, attālināto datu nolasīšanas sistēmas ieguvumi un mājaslapas www.ventspilssiltums.lv klientu portāls.

Informācijas dienas sākumā PSIA “Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris pastāstīja par siltumenerģijas patēriņu 2015. gada 1 ceturksnī. Šajā tēmā galvenais uzsvars tika likts uz maksājumu ietekmējošos faktoru – ēkas siltuma patēriņu, kas noteikti jāsamazina. Šī uzdevuma paveikšana ir svarīgākais uzdevums, lai samazinātu viena apkurināmā kvadrātmetra izmaksas. Klientiem tika parādīts salīdzinājums, cik liels maksājums par kopējo siltumenerģijas patēriņu mēnesī ir renovētās, daļēji renovētās un nerenovētās ēkās. Diskusijās bija vienisprātis, ka ēkas patēriņa samazināšanā galvenā loma ir ēkas pārvaldniekiem un pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Jāsakārto ēku iekšējās siltuma sistēmas, t.sk. ēku siltināšana un skaitītāju rādījumu savlaicīga nolasīšana. Svarīga ir arī nolīgto ēkas siltumapgādes sistēmu apkalpošanas speciālistu profesionalitāte. Iedzīvotājiem regulāri kopā ar ēkas pārvaldnieku vai īpašnieku jāseko ēkas siltuma patēriņiem, lai saņemot rēķinus nebūtu nepatīkami pārsteigumi.

Klātesošie varēja iepazīties par 2014.gadā paveikto. Tika pabeigta apjomīga projekta realizācija-abu centrālo katlumāju rekonstrukcija. Siltumenerģijas ražošanā izmantojot vietējo kurināmā resursu-šķeldu. Katlumājas Brīvības iela 38 modernizācijas ietvaros tika uzstādīts dūmgāzu kondensators, kas paredzēts siltumenerģijas atgūšanai no dūmgāzēm. Pateicoties kondensatoram tiek paaugstināta ražošanas efektivitāte un nodrošināts kurināmā ietaupījums. Kurināmā ietaupījums ir vairāk kā 18%. Turklāt kondensators veic arī dūmgāzu attīrīšanu, līdz ar to padarot siltuma ražošanu videi draudzīgāku. Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas ietvaros tika rekonstruētas siltumtrases. Šobrīd Ventspils pilsētā jau ir rekonstruētas 98% siltumtrašu ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Siltumtrašu rekonstrukcija ļauj samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kurināmā patēriņu, kā arī avārija riskus.

Viena no būtiskajiem jaunumiem tikšanās reizē PSIA “ Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris minēja tarifa izmaiņas. Pateicoties katlumājas rekonstrukcijas projekta ietvaros 2013. gadā tika pabeigts pirmās rekonstrukcijas posms, katlumājas Brīvības iela 38 rekonstrukcija. Pēc katlumājas nodošanas ekspluatācijā tarifs tika samazināts par 5,7%. Tarifs stājas spēkā ar 2013. gada 1.decembri un patlaban ir 59,58 EUR(bez PVN). Uzņēmums 2014. gada nogalē īstenoja vairākus projektus, pēc kuru realizēšanas ir mazinājušies siltumenerģijas zudumi un kurināmā izmaksas. PSIA “Ventspils siltums” 2014.gada septembrī iesniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai izstrādātu projektu par siltumenerģijas tarifa samazināšanu. Pateicoties rekonstrukcijas otrā posma pabeigšanai katlumāja Talsu iela 69, šī gada 21.maijā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja iesniegto projektu par siltumenerģijas tarifa samazinājumu. Jaunais siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā ar 2015. gada 1.jūliju un būs par 2,1% mazāks nekā spēkā esošais tarifs jeb 58,30 EUR( bez PVN). Ventspilī abu katlumājas Brīvības iela 38 un Talsu iela 69 rekonstrukcijas deva iespēju samazināt kopējo siltumenerģijas tarifu par 8 %.

Interesi izraisīja ieviestā mūsdienīgā attālinātā ēku kopējo siltumskaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma. Pieslēdzoties sistēmai operatīvi var konstatēt novirzes vai bojājumus ēkas iekšējās sistēmās, analizēt mājas siltuma patēriņu pat pa stundām un rast risinājumus, kā samazināt mājas patēriņu. Tie ēku pārvaldnieki vai īpašnieki, kuri vēlēsies lietot šo sistēmu aicināti sazināties ar PSIA “Ventspils siltums”.

PSIA “Ventspils siltums” vēlējās informēt savus klientus par klientu portālu. Portālā klienti var sniegt datus par karstā ūdens patēriņu, apskatīt informāciju par maksājumiem un bilanci. Sarunās laikā praktiski tika demonstrēts klientu portāls. Klienti varēja pārliecināties, kā reģistrēties klientu portālā, kā iesniegt datus par karstā ūdens patēriņu, kā tiek saņemta informācija par maksājumiem un bilanci.

Informācijas dienas nobeigumā PSIA „Ventspils siltums” speciālisti sniedza atbildes uz apmeklētāju interesējošiem jautājumiem. PSIA „Ventspils siltums” vienmēr ir gatavs tikties ar saviem klientiem un diskutēt par aktuālām tēmām. Lai nodrošinātu veiksmīgu sadarbību, uzņēmuma vadība aicina klientus aktīvi apmeklēt klientu informācijas dienas!