Aizvadīts apkures sezonas pirmais mēnesis

2017-11-15

Ņemot vērā laika apstākļus, šogad apkures sezona Ventspilī tika uzsākta nedaudz agrāk nekā iepriekšējos gadus, jo atsevišķi klienti centralizētajai siltumapgādei pievienojās jau oktobra pirmajās dienās.

Pēc  Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem aizvadītajā oktobrī vidējā gaisa temperatūra Ventspilī sasniedza  +8,5 grādus. Lai arī vidējā gaisa temperatūra pagājušajā mēnesī bija nedaudz augstāka nekā pērn oktobrī, tomēr vēsie laika apstākļi mēneša sākumā rosināja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotājus uzsākt apkures sezonu agrāk, lai iedzīvotāju mājokļos nodrošinātu komfortablu gaisa temperatūru.

Saskaņā ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem, aizvadītajā mēnesī kopumā tika saražotas 11 018 MWh  siltumenerģijas, kas attiecībā pret 2016.gada oktobra patēriņu ir par 967 MWh mazāk. Jāatzīmē, ka kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš neatspoguļo katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu, jo individuālais ēku patērētais siltumenerģijas daudzums ir mainīgs lielums, ko ietekmē ne tikai āra gaisa temperatūra, bet arī ēkas siltummezglā ieregulētā temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju paradumi un komforta prasības, kā arī karstā ūdens patēriņš.

To, cik liels ir maksājums par apkuri, nosaka patērētās siltumenerģijas daudzums, proti, tik cik pakalpojuma saņēmēji patērējuši savu vajadzību nodrošināšanai. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” maksu par patērēto siltumenerģiju mēnesī aprēķina proporcionāli ēkas un katra dzīvokļa platībai m2, sareizinot tarifu ar attiecīgā dzīvokļa siltumenerģijas patēriņu MWh. 

Atgādinām, ka  šā gada martā Ventspilī stājās spēkā jauns siltumapgādes tarifs - 54,90 EUR/MWh, kas ir par 5,8% zemāks nekā līdz tam esošais. Siltumenerģijas piegādes tarifs  ir nemainīgs lielums un noteikts atbilstoši Regulatora lēmumam no tā apstiprināšanas brīža. Līdz ar apkures sezonas uzsākšanu mainīta arī maksa par karstā ūdens sagatavošanu, kas līdz pat 2018.gada 30.aprīlim  būs 3,18 EUR/ m3 + PVN.

Detalizētu informāciju par katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu iespējams aplūkot mājas lapas  sadaļā e-pakalpojumi.  

Neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus sazināties ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Abonentu daļu pa tālr. 63600800 vai rakstot uz e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv