Aprīlī siltumenerģijas patēriņi samazinājušies par 23%

2015-05-12

Iestājoties siltākam laikam, iedzīvotāji izvēlas laicīgi atslēgt apkuri. Pirmie pieprasījumi pārtraukt siltumenerģijas piegādi tika saņemti jau aprīļa vidū. Pamatojoties uz nama pārvaldnieka vai īpašnieka lūgumiem, šobrīd siltuma piegāde ir pārtraukta un var teikt, ka aktīvā apkures sezona ir noslēgusies.  

Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem, kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš 2015.gada aprīlī samazinājies par 23% salīdzinājumā ar 2015.gada martu.

            Kā liecina meteoroloģijas centra dati, Ventspilī vidējā diennakts ārgaisa temperatūra 2015.gada aprīlī  bija +5.6°C, 2015.gada martā +3,8°C, savukārt 2014.gada aprīlis bija siltāks ar vidējo ārgaisa temperatūru + 6.8°C. Salīdzinot datus, jāņem vērā, ka āra gaisa temperatūrai paaugstinoties par vienu grādu, ēkas siltumenerģijas patēriņš vidēji pazeminās par 5–6 % un atbilstoši pazeminās arī maksājums par apkuri. Tā kā siltuma padeve netika pārtraukta vienlaicīgi, tad arī rēķini dažādās dzīvojamās mājās var ievērojami atšķirties. Atgādinām, ka martā apkures norēķina periods bija par vienu dienu  garāks nekā aprīlī - 30 dienas.

            PSIA “Ventspils siltums” atgādina, ka ēkas kopējo rēķinu veido siltumenerģijas tarifa un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums. Ēkas siltumenerģijas patēriņš katru mēnesi ir mainīgs lielums un tas ir galvenais iemesls, kāpēc maksājumi dažādos mēnešos atšķiras. Siltumenerģijas patēriņus ietekmē āra gaisa temperatūra, ēkas siltummezglā noteiktie parametri, ēkas tehniskais stāvoklis, karstā ūdens patēriņi, iedzīvotāju komforta prasības, kā arī attieksme pret siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem.

       Informāciju par ēkas siltumenerģijas patēriņu un viena kvadrātmetra apsildīšanas izmaksām pa mēnešiem iedzīvotāji var apskatīt arī uzņēmuma mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā
 E-pakalpojumi. “Ventspils siltums” atgādina, ka karstā ūdens rādījumu ziņošanai izveidots jauns klientu portāls. Karstā ūdens patēriņus iespējams ziņot katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša pēdējam datumam. Tāpat jaunajā portālā iespējams ērti pārskatīt maksājumu bilanci, kā arī sazināties ar uzņēmuma abonentu daļu.