Atbalstīts projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

2017-07-14

Piektdien, 14. jūlijā, Ventspils pilsētas dome atbalstīja investīciju projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” pieteikuma iesniegšanu valsts aģentūras „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā, lai piesaistītu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta iesniedzējs, virzītājs un realizētājs būs pašvaldības SIA „Ventspils siltums”.

Lai arī šobrīd Ventspilī esošās siltuma pārvades trases vairāk nekā 45 km kopgarumā jau ir rekonstruētas, tomēr vēl eksistē daži tehniski un morāli novecojuši siltumtrašu posmi, kas būvēti laika posmā no 1969. līdz 1988. gadam. Tā kā šajos siltumtrašu posmos ir lielāki siltuma zudumi un ūdens noplūdes, pastāv arī avāriju risks, tad projekta ietvaros plānots veikt 6 siltumtīklu posmu rekonstrukciju 525 m garumā, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kā rezultātā paaugstināsies siltumenerģijas pārvades efektivitāte un samazināsies siltumenerģijas zudumi.

Realizējot šo projektu, Ventspils pilsētas siltumtīkli jau 100% apmērā būs rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas arī ar avārijas signalizāciju, lai ātri un nekļūdīgi noteiktu bojājuma vietu.

Pēdējo piecu gadu laikā uzņēmums „Ventspils siltums” rekonstruējis siltumtrases vairāk nekā 9 km garumā, kā rezultātā šobrīd Ventspilī 99,6% siltumtrašu ir rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Līdz ar to relatīvie siltuma zudumi trasēs 2016. gadā veidoja 9,7%, kas ir izcils rādītājs ne tikai Latvijā, bet arī Dānijā, Zviedrijā, Somijā un citās Eiropas valstīs.

Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 328 915 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 98 023 EUR. Projektu plānots realizēt 18 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar sadarbības iestādi.