Darbs pie infrastruktūras uzlabojumiem turpinās

2017-04-30

Samazinot siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, darbs pie ekonomiski pamatota siltumenerģijas ražošanas procesa, kvalitatīvas un drošas siltumenerģijas piegādes, kā arī pie uzņēmuma "Ventspils siltums" infrastruktūras uzlabojumiem nebūt nav apstājies.

Šā gada otrajā ceturksnī plānots iesniegt divus projektu pieteikumus ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei, lai arī Pārventas katlumājā, Talsu ielā 69, varētu uzbūvēt dūmgāzu kondensatoru, kas uzlabos katlumājas kopējo efektivitāti, samazinot šķeldas patēriņu siltumenerģijas ražošanas procesā, kā tas sekmīgi ir panākts centrālajā katlumājā Brīvības ielā 38.

Tāpat arī plānots turpināt siltumtīklu ­rekonstrukciju, nomainot vecos cauruļvadus pret jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm, tādējādi samazinot siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs.

Jāatzīmē, ka siltumtrašu modernizācija aizsākās jau 1992.gadā. Šobrīd Ventspilī rekonstruēti jau 99,6 % siltumtrašu, tādejādi nodrošinot lielāku siltumenerģijas piegādes drošību.