Dūmgāzu kondensatoru uzstādīšanai piesaistīti 400 000 lati

2013-11-04

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra apstiprinājusi PSIA  "Ventspils siltums" projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38” pieteikumu Eiropas Savienības (ES) kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei.

Plānotais investīciju apjoms ir tuvu miljons latiem un tas nozīmē, ka 0,4 milj. latu būs līdzfinansējums no ES. Projekta atmaksāšanās laiks, piesaistot ES līdzekļus, būs mazliet vairāk kā divi gadi, bet, ja līdzfinansējums no ES netiktu piešķirts, tad investīcijas atmaksātos četru gadu laikā. Projektu plānots īstenot 2014.gadā.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana dod iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti – ietaupīt kurināmo. Šķeldā ir apmēram 50% mitruma, kas sadegot sadalās ūdens tvaikos un šobrīd tas tiek izvadīts atmosfērā. Ar jaunās iekārtas palīdzību šis siltums tiks nogādāts atpakaļ  sistēmā. Tas nozīmē, ka apkures katlam būs mazāk jāstrādā, lai līdz noteiktajai temperatūrai uzsildītu ūdeni, ko nodot siltumtīklos. Katlu lietderības koeficients palielināsies vidēji par 18 %, kas nozīmē, ka vajadzēs par 18% mazāku kurināmās šķeldas daudzumu.

Tā kā būtiski samazināsies cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs, uzlabosies arī vides kvalitāte. Samazinoties ūdens tvaiku daudzumam, arī vizuāli dūmu būs mazāk.

Lai izvērtētu dažādu dūmgāzu kondensatoru faktisko darbību, PSIA „Ventspils siltums” speciālisti apmeklēja vairākas katlu mājas Lietuvā, kur tādi jau uzstādīti.

                              IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!