Ēku siltuma patēriņš pieejams Ventspils siltums mājas lapā

2014-02-17

Ceturtdien, 13.februārī, uz PSIA „Ventspils siltums” informācijas dienu bija sanākuši gandrīz trīsdesmit cilvēku – pārvaldnieki un iedzīvotāji.

Galvenais jautājums, ko sanākušie vēlējās izdiskutēt, bija maksājuma par siltumu veidošanās un visu iesaistīto pušu atbildība kvalitatīva siltumapgādes pakalpojuma  nodrošināšanā. Atbildot uz PSIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja Arņa Uzara jautājumiem noskaidrojās, ka tiek jaukti divi jēdzieni - tarifs un maksājums.

Tā kā maksājumu veido tarifa un ēkas patēriņa reizinājums, tad PSIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris atgādināja – solījums turēts un tarifs samazināts. No 2013.gada 1.decembra tarifs ir par 5,7% zemāks nekā iepriekš. Tas kļuva iespējams patriecoties veiktajai katlu mājas rekonstrukcijai un pārejai uz šķeldas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā. Projektiem ar Ventspils pilsētas domes atbalstu izdevies piesaistīt ES Kohēzijas fonda finansējumu kopumā vairāk kā 7 miljonu latu apjomā.

Siltumenerģijas tarifs 2014.gada janvārī Ventspilī bija 59,58 EUR/MWh, kas ir zemāks nekā Liepājā - 60,32 EUR/MWh, Jelgavā - 61,33 EUR/MWh, Daugavpilī - 61,62 EUR/MWh, Rēzeknē - 61,64 EUR/MWh, Jēkabpilī – 62,44 EUR/MWh, Jūrmalā – 66,04 EUR/MWh.

Diskusijas izvērtās arī par otru maksājumu ietekmējošos faktoru – ēkas siltuma patēriņu, kas noteikti jāsamazina. Šī uzdevuma paveikšana ir šobrīd vissvarīgākais uzdevums, lai samazinātu viena apkurināmā kvadrātmetra izmaksas. Visi bija vienisprātis, ka ēkas patēriņa samazināšanā galvenā loma ir ēkas pārvaldniekiem un pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Jāsakārto ēku iekšējās siltuma sistēmas, t.sk. vecie siltummezgli jānomaina uz automātiskajiem, jāveic balansēšana, ēku siltināšana un skaitītāju rādījumu savlaicīga nolasīšana. Svarīga ir arī nolīgto ēkas siltumapgādes sistēmu apkalpošanas speciālistu profesionalitāte. Iedzīvotājiem bieži vien jāpārskata ieradumi un attieksme pret taupības pasākumiem. Ja dzīvoklī būs noteikta atšķirīga temperatūra diennakts griezumā – piemēram, dienā 21 grāds, bet naktī – 18 grādi, ir iespējams ietaupīt no 15 līdz 20% patērētā siltuma!

Lielu interesi iedzīvotāju un pārvaldnieku vidū izraisīja  PSIA „Ventspils siltums” piedāvātā iespēja  mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā e-pakalpojumi apskatīt ēkas kopējo  siltumenerģijas patēriņu, kas dod iespēju uzskatāmi redzēt  kā veidojas maksājums.

Šāda informācija ir tikai pirmais solis. PSIA „Ventspils siltums” līdz 2014.gada beigām  plāno uz visu ēku siltumskaitītājiem uzstādīt attālinātās uzskaites mēraparātus, kas ļaus nolasīt rādījumus ik mēnesi precīzi vienā laikā.  Bet apsaimniekotāji varēs sekot līdzi un kontrolēt ēkas siltuma patēriņu ik dienas, neizejot no mājām. Projekts tiks realizēts piesaistot Eiropas Savienības finanšu līdzekļus.


Kas var ietekmēt maksājumos