Ēnu dienā iepazīst siltumapgādes speciālistu profesijas

2019-02-13

Trešdien, 13.februārī, “Junior Achievement” karjeras izglītības programmas “Ēnu diena” ietvaros uzņēmumā “Ventspils siltums” viesojās 3 ēnas - 1.pamatsskolas 9.b klases skolēni Roberts Jurgensons un Sandris Krauze, kā arī Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 11.klases audzēkne Darija Zaharova.

Roberts bija izvēlējies ēnot attīstības projektu daļas eksperti Annu Lāmu un iepazīt šīs profesijas specifiku, projektu ieviešanas gaitu un kā notiek projektu procesu koordinēšana un uzraudzīšana. Roberts atzina, ka pēc 9.klases absolvēšanas vēlas turpināt mācīties Ventspils Tehnikumā, apgūstot automehāniķa profesiju, jo gūtās zināšanas un prasmes būs noderīgas vienmēr, jo īpaši kā autovadītājam. Taču, visvairāk viņu saistot arhitekta profesija.

Sandris ēnoja finanšu speciālisti Inetu Graudiņu, kura iepazīstināja ar finanšu atskaišu, pārskatu sagatavošanu, pavadzīmju un rēķinu apriti uzņēmumā, kā arī ar iepirkumu komisijas darbu. Sandris mums atzina, ka viņš jau ir izlēmis par ko vēlas kļūt un viņa profesionālā darbība būšot saistīta ar finansēm. Pēc 9.klases absolvēšanas viņš plāno mācīties RTU Koledžā.

Darija bija izvēlējusies ēnot ekspluatācijas iecirkņa meistaru Gundaru Briedi. Kā atzina Darija, tas neesot pārpratums. Viņai bijusi liela motivācija kļūt par ēnotāju tieši “Ventspils Siltumā”, jo šajā uzņēmumā jau 20 gadus strādā viņas mamma, tādēļ vēlējusies plašāk iepazīties ar siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķa profesijai nepieciešamajām prasmēm un zināšanām.

"Ēnu dienas" ietvaros Darijai bija iespēja apskatīt klātienē arī siltumenerģijas ražošanas procesu katlumājā Brīvības ielā 38 un siltumpunkta darbību Kaiju ielā 5, kā arī apskatīt kā norit jaunā maģistrālā siltumtīkla būvniecība Kr.Valdemāra ielā. Savukārt Sandrim un Robertam bija iespēja Pārventas katlumājā Talsu ielā 69 piedalīties sanāksmē un uzzināt kā šobrīd norit dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas process, bet pēc tam arī klātienē apskatīt iekārtas, kas nodrošina siltumenerģijas ražošanas un uzraudzības procesus.