Ēnu dienā iepazīst siltumiekārtu ekspluatācijas inženiera profesiju

2018-02-14

Trešdien, 14. februārī, “Junior Achievement” karjeras izglītības programmas “Ēnu diena” ietvaros pašvaldības SIA “Ventspils siltums” viesojās Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 10. klases skolnieks Oskars Gorbenko, lai iepazītos ar siltumapgādes uzņēmuma darbības jomu, katlumāju ražošanas procesu un uzņēmumā pārstāvētajām profesijām. Jaunietim bija iespēja iepazīt siltumiekārtu ekspluatācijas inženiera profesijas specifiku, apmeklēt klātienē uzņēmuma katlumājas – Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, kā arī apskatīt iekārtas, kas nodrošina siltumenerģijas ražošanas un arī uzraudzības procesus.

„Ēnu dienas” projektā uzņēmums „Ventspils siltums” piedalās jau vairākus gadus. Tā ir viena no iespējām, kā iepazīstināt jauniešus ar enerģētikas nozari un siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko procesu. Piedaloties šajā projektā, jauniešiem ir iespēja gūt priekšstatu gan par profesiju, gan izglītības apguves iespējām enerģētikas vai ar to saistītajās nozarēs.

Ik gadu uzņēmums piedalās arī citos profesionālos orientācijas pasākumos, lai raisītu skolēnos interesi un izpratni par to, kas tiek mācīts dabaszinātnēs un fizikā, vienlaikus veicinot izpratni par siltumapgādes uzņēmuma darbību un siltumenerģijas ražošanas tehnoloģisko procesu, kā arī iespējām un metodēm, kas palīdz ekonomiski lietderīgi izmantot energoresursus.

„Ēnu diena” ir pasaulē zināma un atzīta “Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1. – 12.klašu skolēniem, kuriem tiek dota iespēja  apmeklēt kādu uzņēmumu un 4 – 6 stundu garumā vērot interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu, tādejādi paplašinot savu redzesloku  tālākās izglītības un profesijas izvēlei.