Februārī siltumenerģijas patēriņi samazinājušies

2015-03-10

Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem, kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš 2015.gada februārī samazinājies par 14 % salīdzinājumā ar 2015.gada janvāri.

Kā liecina meteoroloģijas centra dati, Ventspilī vidējā diennakts āra gaisa temperatūra 2015.gada februārī bija +1,1°C, 2015.gada janvārī +1,1°C, bet 2014.gada februārī +1,3°C. Lai gan vidējā āra gaisa temperatūra šā gada pirmajos divos mēnešos bijusi vienāda,  februārī apkures norēķina periods bija par trim dienām īsāks nekā janvārī – tikai 28 dienas.

PSIA “Ventspils siltums” atgādina, ka āra gaisa temperatūrai pazeminoties par vienu grādu, ēkas siltumenerģijas patēriņš vidēji paaugstinās par 5–6 % un atbilstoši paaugstinās arī maksājums par apkuri. Ēkas kopējo rēķinu veido siltumenerģijas tarifa un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums. Ēkas siltumenerģijas patēriņš katru mēnesi ir mainīgs lielums un tas ir galvenais iemesls, kāpēc maksājumi dažādos mēnešos atšķiras. Siltumenerģijas patēriņus ietekmē āra gaisa temperatūra, ēkas siltummezglā noteiktie parametri, ēkas tehniskais stāvoklis, karstā ūdens patēriņi, iedzīvotāju komforta prasības, kā arī attieksme pret siltumenerģijas taupīšanas pasākumiem.

Informāciju par ēkas siltumenerģijas patēriņu un viena kvadrātmetra apsildīšanas izmaksām pa mēnešiem iedzīvotāji var apskatīt arī uzņēmuma mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā E-pakalpojumi.

“Ventspils siltums” atgādina, ka karstā ūdens rādījumu ziņošanai izveidots jauns klientu portāls. Karstā ūdens patēriņus iespējams ziņot katru mēnesi no 25.datuma līdz mēneša pēdējam datumam.Tāpat jaunajā portālā iespējams ērti pārskatīt maksājumu bilanci, kā arī sazināties ar uzņēmuma abonentu daļu.