Forumā „Siltuma un aukstuma ražošanas ekonomika ilgtspējīgā valstī” stāstīs par Ventspils pieredzi

2017-09-25

Uzņēmuma "Ventspils siltums" valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris 28. septembrī  piedalīsies Rīgā notiekošajā forumā „Siltuma un aukstuma ražošanas ekonomika ilgtspējīgā valstī”, kurā klātesošos informēs par Ventspils pilsētas pieredzi mūsdienīgas siltumapgādes sistēmas izveidē un attīstības perspektīvām, tostarp par NAIK jeb no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtas projekta iecerēm.

Forumu organizē ”Dienas Bizness” konferences, sadarbībā ar AS “Latvijas gāze”, SIA “Rīgas BioEnerģija”, Attīstības finanšu institūciju “ALTUM” un Nīderlandes vēstniecību. Foruma mērķis ir analizēt elektroenerģijas, dabas gāzes, siltuma un atjaunojamās enerģijas tehnoloģiju un resursu tirgus tendences un iespējas siltumapgādes nozarē, kā arī apzināt ieguvumus, kādus ikvienam personīgi un valstij kopumā var dot energoefektivitātes pasākumu īstenošana.

Kā norāda foruma organizētāji, tad šobrīd siltumapgādes ietekme uz uzņēmumu konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti nav pārvērtējama. Latvijā tā patērē ap 30 % no visas primārās enerģijas. Klimata pārmaiņu ietekmē mainās siltuma pieprasījuma tendence ēku siltumapgādei un rezultātā arī Latvijā notiek izmaiņas likumdošanas un normatīvajā vidē, bet vēl lielākā mērā biznesa vidē. Patērētāju iespējas ietekmēt tradicionālo siltumapgādes sistēmu ekonomiku liek mainīt apgādes uzņēmumu biznesa modeļus. Visai nopietna ietekme būs ES likumdošanas iniciatīvu elektrības tirgus, efektivitātes, atjaunojamās enerģijas un dabas gāzes jomā  pārnesei uz Latvijas normatīvo vidi, tomēr svarīgāk par centralizētām normatīvām norādēm ir biznesa reālā vide, pieredze un labākās prakses piemēri, kā arī tehnoloģiju, iemaņu un informācijas pārnese starp uzņēmumiem, patērētājiem un investoriem starptautiskajā griezumā.

Foruma mērķa auditorija - enerģētikas nozares profesionāļi, pašvaldību pārstāvji, namu apsaimniekotāji, kā arī lielo un vidējo uzņēmumu vadītāji.