Iespēja maksāt par apkuri avansā

2018-03-23

Tuvojoties apkures sezonas noslēgumam, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” vēlas atgādināt, ka iedzīvotāji par siltumenerģijas pakalpojumiem var veikt arī avansa maksājumus vasaras mēnešos, lai mazinātu maksājumu apmēru apkures sezonas laikā.

Tas nozīmē, ka vasaras mēnešos, kad par apkuri nav jāmaksā, klients pēc savas izvēles var veikt iemaksu kādu pats vēlas, veidojot naudas līdzekļu uzkrājumu. Iemaksātā naudas summa katru mēnesi rēķinā tiks norādīta kā pārmaksa, pie nosacījuma, ja klientam nav uzkrāts parāds. Pretējā gadījumā iemaksātā summa tiks novirzīta pārada apmaksai. 

Sākoties jaunajai apkures sezonai tiem klientiem, kuri būs veikuši avansa iemaksas, ikmēneša maksājums par siltumenerģiju vai nu nebūs jāveic vispār, ja uzkrātā summa būs lielāka par tekošā maksājuma summas apmēru, vai arī būs jāpiemaksā tikai iztrūkstošā starpība no aprēķinātās maksājuma summas.

Ja iedzīvotāji vēlas maksāt avansu, tad iepriekšējā vienošanās ar siltumenerģijas pakalpojuma sniedzēju nav nepieciešama.

Atgādinām, ka iedzīvotāji sev interesējošus jautājumus var noskaidrot pa tālruni 636 00800 vai arī elektroniski pa e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv