Ieteikumi kā pareizi organizēt sildelementu nomaiņu dzīvoklī

2017-07-15

Vasara tradicionāli ir ne tikai atvaļinājumu laiks, bet arī laiks, kad iedzīvotāji aktīvi dzīvokļos veic dažādus remontdarbus, tostarp radiatoru un vannas istabas dvieļu žāvētāju nomaiņu, ko nevajadzētu atlikt līdz pat pēdējam brīdim - apkures sezonas uzsākšanai.

Plānojot sildelementu nomaiņu dzīvoklī, bieži vien iedzīvotāji saskaras ar jautājumu, kā pareizi rīkoties. Izrādās, ka jauna radiatora iegāde un tā uzstādīšana nemaz nav tik vienkāršs process kā tas iesākumā varētu šķist, jo vispirms ir jāveic nepieciešamās jaudas parametru aprēķins un jāizvēlas pareizā tipa radiatori, jāizstrādā tehniskais projekts, kas jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju atļaujas saņemšanai radiatoru nomaiņai.

Diemžēl, bet ne visi ievēro šos nosacījumus un tāpēc apkures sezonas laikā rodas dažādas problēmas siltumapgādes sistēmā, jo netiek nodrošināta pietiekama apsilde. Bieži vien šādās situācijās tiek pārmests par to, ka siltumapgādes uzņēmums nepiegādā pietiekami daudz siltuma, taču patiesībā nereti vien tas ir saistīts ar radiatoru nepareizu nomaiņu. Piemēram, ja meistars radiatoru pieslēgšanai izmantojis mazāka diametra caurules, nekā tas ir vajadzīgs, tad pietiekamu siltumu nesaņems ne tikai tā dzīvokļa iemītnieki, bet arī visi apakšējā vai augšējā stāva kaimiņi, atkarībā no siltumapgādes ssistēmas izbūves. Tas pats attiecas arī uz radiatora termoregulatoriem. Ja regulators ir uzlikts pārāk tuvu sienai vai radiatora virsmai, tas ātri sakarst un noslēdz siltuma padevi. Rezultātā, lai arī regulators it kā ir iestatīts uz vēlamo temperatūru, tomēr dzīvoklī ir auksts.

Kā pareizi organizēt sildelementu nomaiņu dzīvoklī, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” iesaka dažus padomus.

Tātad, pats pirmais solis pirms radiatoru iegādes un nomaiņas ir sertificēta siltumapgādes projektēšanas speciālista vai arī uzņēmuma, kam ir atļauja veikt projektēšanas darbus, izstrādāts tehniskais projekts. Speciālisti, veicot dzīvokļa siltuma zuduma aprēķinu, izvēlēsies piemērotāko jaunā sildķermeņa izmēru un tipu, kā arī montāžas shēmu, jo pareiza radiatoru izvēle ir atkarīga no tā vai mājā ir vienas vai divcauruļu apkures sistēma, ar augšējo vai apakšējo sadali, kā arī vai māja ir siltināta, vai nē. Projekta izstrāde garantēs tehniski pareizu radiatoru nomaiņu, lai neietekmētu apkures sistēmas funkcionēšanu.

Nākamais solis - izstrādātais projekts jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju, jo būs nepieciešams veikt arī apkures sistēmas stāvvada atslēgšanu un ūdens iztukšošanu no tā, bet pēc darbu pabeigšanas apkures sistēma atkal būs jāatjauno, lai pārbaudītu jaunā radiatora savienojuma vietas blīvumu.

Pirms apkures sezonas uzsākšanas parasti dzīvojamās mājās siltumapgādes sistēmas tiek pārbaudītas un, sākoties apkurei, arī atgaisotas. Kvalitatīvu atgaisošanas procesu ēkā iespējams veikt tikai apkures laikā, jo tad var saprast, kur radiatori silst un kur nesilst. Ja radiatori nesilst vai silst tikai daļa no tiem, tad par to ir jāinformē mājas apsaimniekotājs, jo uzņēmums „Ventspils siltums” siltumenerģiju piegādā līdz dzīvojamo māju ievadiem. Par ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas darbību atbildīga ir dzīvokļu īpašnieku kopības izvirzītā pilnvarotā persona – mājas apsaimniekotājs.