Informācija par norēķinu savstarpējās salīdzināšanas aktiem

2016-10-25

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” šomēnes saviem klientiem izsūtījis norēķinu salīdzināšanas aktus, lai pārliecinātos par to, vai savstarpējie norēķini grāmatvedības uzskaitē tiek atspoguļoti korekti.

Salīdzināšanas aktā  norādīta informācija par norēķinu periodu līdz  2016.gada 1.oktobrim.  Tajā ietverti grāmatvedības terminu atšifrējumi – debets (parāds) un  kredīts (pārmaksa).

Norēkiņu salīdzināšas aktā atspoguļotajā debetā var būt norādīts  gan parāds, kam jau ir iestājies maksāšanas termiņš, gan parāds par periodu, kam vēl nav iestājies maksājuma termiņš, proti, šajā gadījumā tā ir  rēķina apmaksas summa par septembri.

Ja klients nepiekrīt  salīdzināšanas aktā norādītajai informācijai, uzskatot, ka parāds vai pārmaksa uz š.g. 1.oktobri atšķiras no aktā norādītās informācijas, tad nepieciešams sazināties ar uzņēmuma „Ventspils siltums” Abonentu daļu, zvanot pa tālruni – 63600800 vai nosūtot informāciju uz e-pastu - siltums.abonenti@ventspils.lv. Salīdzināt norēķinu aktus iespējams arī, ierodoties tuvākajā uzņēmuma Abonentu daļā Talsu ielā 84 vai Pils ielā 12.

 

Norēķinu salīdzināšanas kārtību paredz reglamentējošie normatīvie akti par grāmatvedības uzskaiti  – likums „Par grāmatvedību, "Gada pārskatu likums", 2003. gada 21.oktobra MK noteikumi Nr. 585, Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 "Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes"u.c.