Informācijas diena

2014-01-22

Ceturtdien, 23.janvārī, plkst.17.30 Ventspils Digitālā centra 2.stāva zālē (Akmeņu ielā 3)  pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīko klientu informācijas dienu.

 

Tēmas:          1. Maksājumi par siltumu 2013.gada decembrī

                        2. Paveiktais 2013.gadā un plānotie darbi 2014.gadā

 

Aicinām būt aktīviem informācijas dienu apmeklētājiem, jo to laikā ir iespēja uzdot jautājumus speciālistiem, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām dažādos ar siltumapgādi saistītos jautājumos.