Informācijas diena

2014-02-10

Ceturtdien, 13.februārī, plkst.17.30 Ventspils Digitālā centra 2.stāva zālē (Akmeņu ielā 3)  pašvaldības SIA „Ventspils siltums” rīko klientu informācijas dienu.

 Tēma -  „Maksājumi par siltumu 2014.gada janvārī.”

Jau informējām, ka saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem Ventspils iedzīvotāju siltumenerģijas patēriņš 2014.gada janvārī bijis  par 11,5% mazāks nekā pērn janvārī. Jāatzīmē, ka no 2013.gada 1.decembra siltumenerģijas tarifs ir par 5,7% pazemināts un, ņemot vērā mazāku kopējo siltumenerģijas patēriņu, maksājumi prognozējami mazāki nekā gadu iepriekš.

Informācijas dienā skaidrosim kā tiek aprēķināts maksājums par patērēto siltumenerģiju, kādi faktori to ietekmē un kā samazināt ēkas siltuma patēriņu. Īpaši aicināti ēku apsaimniekotāji, lai meklētu kopējus risinājumus kvalitatīvai siltumenerģijas piegādei dzīvokļos.

Aicinām būt aktīviem informācijas dienu apmeklētājiem, jo to laikā ir iespēja uzdot jautājumus speciālistiem, kā arī sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām dažādos ar siltumapgādi saistītos jautājumos.