Informāciju par maksājumiem var saņemt arī elektroniski

2013-12-20

Kopš jūlija PSIA „Ventspils siltums” klientu ērtībai ir pieejama mājas lapa www.ventspilssiltums.lv , kur var atrast jaunākās ziņas, atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem un kalkulatoru maksas aprēķinam par karsto ūdeni.

Šobrīd, kad ir pabeigta pāreja uz jauno grāmatvedības programmu, uzsākts darbs pie mājas lapas www.ventspilssiltums.lv otrās kārtas programmēšanas darbiem. Pēc to pabeigšanas mājas lapā klienti varēs iesniegt datus par karstā ūdens patēriņu, apskatīt informāciju par maksājumiem un bilances informāciju.

Ja vēlaties turpmāk saņemt informāciju par maksājumiem arī elektroniski, lūdzu, nosūtiet brīvā formā rakstītu pieteikumu uz e-pastu vent.siltums@ventspils.lv  un norādiet: vārds, uzvārds; adrese; klienta numuru ( ja ir zināms); kontakttālrunis; e-pasta adrese.