Investē jaunu siltumtrašu būvniecībā

2019-09-13

Šovasar uzsākta jaunas siltumtrases būvniecība no Lielā prospekta pa Kuldīgas ielu, Zvaigžņu ielu un Riņķa ielu, nogriežoties uz Ganību ielu – līdz pat uzņēmumam "Bucher Municipal".

Plānots, ka jaunajai siltumtrasei, kuras garums būs 3,7 km, pieslēgsies arī citi siltuma patērētāji – Ventspils 1. pamatskola, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ventspils daļa, divas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvaigžņu ielā 5a un Zvaigžņu ielā 7. Šīs trases būvniecību plānots pabeigt līdz nākamā gada vasarai, tostarp šoruden jau izbūvēs posmu no Lielā prospekta līdz pagriezienam uz Riņķa ielu.

Vēl vienas jaunas siltumtrases būvniecība tiks īstenota no Atpūtas ielas uz Vasarnīcu ielu, lai centralizētajai siltumapgādei pieslēgtu Piejūras brīvdabas muzeju un Piejūras kempingu.

Šo siltumtrašu būvniecība, ko uzņēmums "Ventspils siltums" finansē no saviem budžeta līdzekļiem, izmaksās 2,3 miljonus eiro. Nepieciešamos līdzekļus uzņēmums guvis, pārdodot neizmantotās ogļskābās gāzes CO2 izmešu kvotas. Tas bijis iespējams, pateicoties tam, ka abās pilsētas katlumājās tiek izmantots bioloģiski atjaunojamais kurināmais – šķelda.

 

 

Šo siltumtrašu būvniecība, ko uzņēmums "Ventspils siltums" finansē no saviem budžeta līdzekļiem, izmaksās 2,3 miljonus eiro. Nepieciešamos līdzekļus uzņēmums guvis, pārdodot neizmantotās ogļskābās gāzes CO2 izmešu kvotas. Tas bijis iespējams, pateicoties tam, ka abās pilsētas katlumājās tiek izmantots bioloģiski atjaunojamais kurināmais – šķelda.