Izsludina iepirkumu par siltumenerģijas skaitītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu

2014-03-19

2014.gada 19.martā Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izsludina iepirkumu projektam „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”.

Projekts tiek sniegts līdzfinansējuma piesaistei Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmā. Kopā projektā startē 16 partneri. 14 partneri no dažādām Latvijas pašvaldībām un 2 partneri no Lietuvas.

Projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt attālinātās datu nolasīšanas un reģistrēšanas iekārtas ēkas kopējam siltumskaitītājam, kas atrodas siltumpunktā. Attālināta datu nolasīšana ir risinājums kā iegūt kvalitatīvus fiksētus datus no visiem ēku kopējiem siltumskaitītājiem vienlaicīgi. Informācija par ēkas siltumenerģijas patēriņu tiks iegūta bez nobīdēm un īsākā laika posmā varēs veikt aprēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.

Uzstādītā sistēma nākotnē ļaus pievienot attālinātās uzskaites mēraparātus arī individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kas atrodas dzīvokļos.

Skaitītāju attālinātās nolasīšanas tehnoloģija atvieglos to apsaimniekotāju darbu, kuri vēlēsies šo sistēmu izmantot. Attālinātā nolasīšana novērsīs cilvēcisko faktoru kļūdu iespējamību, kas pastāv vecot skaitītāju rādījumu nolasīšanu manuāli. Turklāt šī tehnoloģija ļaus operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus siltummezgla sistēmā un attiecīgi noteikt kādi remonti veicami.  

Plānotais investīciju apjoms partnerim Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ir aptuveni 28 tūkst. euro, no kuriem 85 % jeb aptuveni 24 tūkst. euro būs līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. Projekta realizācijas laiks ir 12 mēneši – to plānots pabeigt līdz 2015. gada martam.