Jaunais 2018.gads sācies rosīgi

2018-01-04
Jaunais 2018.gads sācies rosīgi un ceram, ka drīz jau varēsim uzsākt jaunu projektu realizāciju!
 
Lai veicinātu energoefektīvāku siltumenerģijas ražošanu, Pārventas katlumājā plānots uzbūvēt dūmgāzu kondensatoru, kas sniegs iespēju palielināt iegūtā siltuma apjomu, nepalielinot kurināmā daudzumu. Tā rezultātā kurināmā patēriņš varētu samazināties vidēji par 8%.
 
Lai arī praktiski visas esošās siltuma pārvades trases vairāk nekā 45 km kopgarumā Ventspilī jau ir rekonstruētas, tomēr plānojam arī dažu veco siltumtīklu posmu rekonstrukciju aptuveni 0,5 km garumā, nomainot vecos cauruļvadus pret jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm, tādejādi samazinot siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs. Pēc šī projekta īstenošanas Ventspils pilsētā 100% siltumtīklu būs rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm.
 
Tā kā esošā siltumtīklu sistēma būs sakārtota, uzņēmums plāno īstenot arī jaunu siltumtīklu būvniecības ieceri, tādejādi piesaistot jaunus klientus pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.
 
Mūsu darbs un vēlmes ir, lai ne tikai siltumenerģijas ražošana būtu energoefektīva, bet arī novēlam visiem klientiem efektīvi un lietderīgi izmantot siltumenerģiju savos mājokļos, lai par apkuri būtu jāmaksā mazāk!