Jaunajai apkures sezonai gatavi

2015-10-06

Iestājoties vēsajiem laikapstākļiem, aktuāls kļūst jautājums par apkures pieslēgšanu. Ventspilī jau vairāki objekti ir izvēlējušies apkuri pieslēgt.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” informē, ka ir gatavi uzsākt aktīvo apkures sezonu. PSIA “Ventspils siltums” atgādina, ka klienti var lemt par apkures pieslēgšanu jebkurā sev vēlamā laikā un paši noteikt apkures sezonas laiku. Lai pieslēgtu apkuri, ir jāvēršas pie savas mājas apsaimniekotāja, kurš ir tieši atbildīgs par apkures nodrošināšanu ēkā. Ēku siltumpunktos uzstādīti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kuras dod iespēju šajās rudenīgi drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošas temperatūras.

Lai paaugstinātu siltumenerģijas pārvades efektivitāti un nodrošinātu lielāku siltumenerģijas piegādes drošību, arī šajā vasarā aktīvi turpināts darbs pie siltumtrašu rekonstrukcijas. Kopējais siltumtrašu garums Ventspilī ir 45,2 km, un šobrīd rekonstruēti jau 99,6% siltumtīklu. Kopumā šogad ir rekonstruēti 9 siltumtīklu posmi ar kopējo garumu 1465 m un no jauna izbūvēts viens posms ar garumu 131 m. Izbūvējot jauno posmu, tika pieslēgti jauni patērētāji – Pils iela 12 un Tirgus iela 10. Rekonstrukcijas darbi objektos šobrīd ir pabeigti, bet turpinās labiekārtošanas darbi. Rekonstrukciju laikā vecās caurules tika nomainītas pret jaunām, rūpnieciski izolētām. Rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmu galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi un ilgs kalpošanas laiks, turklāt caurules ir apgādātas ar avārijas signalizāciju. PSIA “Ventspils siltums” pateicas par sapratni klientiem, kuriem rekonstrukciju laikā nebija pieejams karstais ūdens un nācās sadzīvot ar šīm neērtībām. Šogad rekonstrukcijas darbus veic SIA “Ostas celtnieks”, bet būvuzraudzību nodrošina SIA „Geo Consultants”. Siltumtrašu rekonstrukcijas darbi realizēti pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstam. Kopējās Projekta izmaksas bez PVN plānotas 0,5 milj. EUR, tai skaitā 0,2 milj. EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (40% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).