Kā pieslēgt apkuri

2013-09-20

 

Sācies vēss laiks un vairāki iedzīvotāji izteikuši vēlmi pieslēgt apkuri. Lai pieslēgtu apkuri, iedzīvotājiem ar lūgumu jāvēršas pie sava nama apsaimniekotāja, un tas organizē apkures pieslēgšanu.

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" atgādina, ka visas pilsētas daudzdzīvokļu ēkas ir aprīkotas ar siltumenerģijas skaitītājiem un to iemītnieki var pieslēgt centralizētās siltumapgādes pakalpojumu sev vēlamā laikā un paši noteikt apkures sezonas laiku.

Ēku siltumpunktos uzstādīti ne tikai siltumenerģijas skaitītāji, bet arī apkuri regulējošas ierīces, kuras dod iespēju šajās rudenīgi drēgnajās dienās ar minimālu siltumenerģijas patēriņu nodrošināt dzīvokļos komforta prasībām atbilstošas temperatūras.