Kā rīkoties, ja nepieciešama sildelementu nomaiņa dzīvoklī

2019-05-23

Pēc apkures sezonas noslēguma, plānojot sildelementu nomaiņu dzīvoklī, iedzīvotāji  nereti vien saskaras ar jautājumu, kā pareizi rīkoties. Izrādās, ka jauna radiatora iegāde un tā uzstādīšana nemaz nav tik vienkāršs process – ir jāveic gan nepieciešamās jaudas parametru aprēķins un jāizvēlas pareizā tipa radiatori, gan arī jāizstrādā tehniskais projekts, kas jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju atļaujas saņemšanai radiatoru nomaiņai.

Diemžēl, bet ne visi ievēro šos nosacījumus un tāpēc apkures sezonas laikā rodas dažādas problēmas ar siltumapgādes sistēmu, jo netiek nodrošināta pietiekama apsilde. Bieži vien šādās situācijās tiek pārmests par to, ka siltumapgādes uzņēmums nepiegādā pietiekami daudz siltuma, taču patiesībā tās ir sekas pēc radiatoru nepareizas nomaiņas. Piemēram, ja meistars radiatoru pieslēgšanai izmantojis mazāka diametra caurules, nekā tas ir vajadzīgs, tad pietiekamu siltumu nesaņems ne tikai tā dzīvokļa iemītnieki, bet arī visi apakšējā vai augšējā stāva kaimiņi, atkarībā no siltumapgādes ssistēmas izbūves. Tas pats attiecas arī uz radiatora termoregulatoriem. Ja regulators ir uzlikts pārāk tuvu sienai vai radiatora virsmai, tas ātri sakarst un noslēdz siltuma padevi. Rezultātā, lai arī regulators it kā ir iestatīts uz vēlamo temperatūru, tomēr dzīvoklī ir vēss.

Kā pareizi organizēt sildelementu nomaiņu dzīvoklī, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” iesaka dažus padomus.

Pirms radiatoru iegādes un nomaiņas vispirms būtu jāsaņem sertificēta siltumapgādes projektēšanas speciālista izstrādāts tehniskais projekts, kas izstrādāts atbilstoši dzīvojamai platībai. Speciālisti, veicot dzīvokļa siltuma zuduma aprēķinu, izvēlēsies piemērotāko jaunā sildķermeņa izmēru un tipu, kā arī montāžas shēmu, jo pareiza radiatoru izvēle ir atkarīga no tā kāda ir mājas apkures sistēma, siltināta vai nesiltināta māja. Projekta izstrāde garantēs tehniski pareizu radiatoru nomaiņu, lai neietekmētu apkures sistēmas funkcionēšanu.

Pēc tam, kad jau izstrādāts tehniskais projekts, tas jāsaskaņo ar mājas apsaimniekotāju, jo būs nepieciešams veikt gan apkures sistēmas stāvvada atslēgšanu un ūdens iztukšošanu no sistēmas, gan arī apkures sistēmas atjaunošanu pēc darbu pabeigšanas.

Tuvojoties apkures sezonai, parasti dzīvojamās mājās siltumapgādes sistēmas tiek arī pārbaudītas un atgaisotas. Kvalitatīvu atgaisošanas procesu ēkā iespējams panākt tikai apkures laikā, jo tad var konstatēt, kuri radiatori silst un kuri nesilst. Ja radiatori nesilst vai silst tikai daļa no tiem, tad par to jāziņo mājas apsaimniekotājam vai ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas apkalpojošam speciālistam, jo pašvaldības SIA “Ventspils siltums” siltumenerģiju piegādā tikai līdz dzīvojamo māju ievadiem.