Karstā ūdens patēriņus var paziņot elektroniski

2015-04-24

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” aicina savus klientus izmantot iespēju – ziņot karstā ūdens patēriņu elektroniski.

Šim nolūkam izveidots jauns klientu portāls, kur katru mēnesi no 25. līdz mēneša pēdējam datumam iedzīvotāji var iesniegt karstā ūdens skaitītāju rādījumus. Lai reģistrētos jaunajā sistēmā, vispirms jādodas uz sadaļu E-pakalpojumi, kur pieejama ieeja klientu portālā, kā arī padomi portāla lietošanā.

Portālā klienti var ne tikai ērti un vienkārši ziņot karstā ūdens skaitītāju rādījumus, bet arī pārskatīt maksājumus un bilanci, kā arī sazināties ar uzņēmuma abonentu daļu. Jāņem vērā, ka reģistrēties sistēmā var tikai persona, kura ir PSIA “Ventspils siltums”  klients.

Uzņēmuma vadība aicina izmantot jaunā portāla sniegtās priekšrocības un aktīvi katra mēneša beigās ziņot karstā ūdens skaitītāju rādījumus! Lai nodrošinātu korektu apkures maksas aprēķinu, klientiem vienmēr jāuzrāda patiess un precīzs patērētā karstā ūdens daudzums, norāda PSIA “Ventspils siltums” valdes loceklis Atis Mertens.

Jaunā portāla ieviešana ir īpaši nozīmīga arī saistībā ar jaunākajām izmaiņām likumdošanā, kas stāsies spēkā no 2015.gada 1.oktobra, kad visiem pakalpojuma sniedzējiem būs jānodrošina tiešo norēķinu sistēma. Ventspilī jau tagad iedzīvotāji maksājumus par siltumenerģiju veic bez starpniekiem, tomēr saistībā ar izmaiņām likumos, nepieciešams sakārtot arī norēķinu sistēmu, paredzot rēķinu saņemšanu. Tomēr, lai katram klientam būtu iespējams izrakstīt rēķinu, nepieciešami pilnīgi dati par karstā ūdens patēriņiem no visiem mājas dzīvokļiem. Jaunais klientu portāls būs viens no veidiem, kā ziņot rādījumus.