Karsta vasara un karsti dvieļu žāvētāji

2018-08-02

Šovasar līdz ar karsto laiku daudzās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās papildu siltumu dod arī vannas istabās apsildāmie dvieļu žāvētāji.

Saistībā ar to esam uzklausījuši iedzīvotāju viedokļus, tāpēc vēlamies nedaudz izskaidrot situāciju.

Tajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kur arī vasaras sezonā vannas izstabās ir apsildāmie dvieļu žāvētāji, karstā ūdens apgādes sistēma ir saistīta ar tiem. Tas nozīmē, cik grādu iekšējā sistēmā būs karstajam ūdenim, tik arī dvieļu žāvētājos. Atsevišķi karstā ūdens temperatūru dvieļu žāvētājos nav iespējams regulēt.

Ir dažādu līmeņu ūdens temperatūras regulēšanas iespējas.

Ūdens temperatūras regulēšana ārējos tīklos, ko veic siltumenerģijas ražotājs atkarībā no ārgaisa temperatūras

Ūdens temperatūru ārējos tīklos nosaka pēc apstiprināta temperatūra grafika konkrētai siltumapgādes sistēmai un par tās uzturēšanu atbild siltumenerģijas ražotājs un piegādātājs.

Siltuma ražotājs par siltumenerģijas piegādi atbild posmā no katlumājas līdz ievadam ēkā. Tālākā karstā ūdens apgāde jau atrodas namu apsaimniekotāju pārziņā.

Tas nozīmē, ka pašvaldības SIA „Ventspils siltums” uzdevums ir ražot un piegādāt siltumenerģiju līdz dzīvojamo māju iekšējiem siltummezgliem, kur piegādātā siltumenerģija tiek izmantota karstā ūdens sagatavošanai.

Proti, dzīvojamai mājai piegādātais aukstais ūdens ēkas siltumpunktā tiek uzsildīts līdz noteiktajai temperatūrai un padots uz dzīvokļiem.

Ūdens temperatūras regulēšana daudzdzīvokļu mājas siltummezglā

Karstā ūdens temperatūras regulēšanu nodrošina mājas apsaimniekotājs, uzdodot to veikt profesionālam ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas apkopes personālam.

Uzturamo temperatūras režīmu karstajam ūdenim būtu vēlams noteikt mājas iedzīvotājiem, iesniedzot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu mājas apsaimniekotājam.

Ja to nedara iedzīvotāji, temperatūras režīmu pēc saviem ieskatiem nosaka mājas apsaimniekotājs, kuram saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņa ne zemāku par +55 grādiem, kas tiek uzturēta Legionella baktēriju izplatības ierobežošanai.