Katlu mājā kļūme novērsta

2014-02-05

Trešdien, 5.februārī, plkst. 21:30 transportiera defekts novērsts un jau tuvākajās stundās ūdens temperatūra centralizētās siltumapgādes tīklos sasniegs normu. Tas nozīmē, ka normalizēsies arī temperatūra dzīvokļos.

Jau iepriekš ziņojām, ka temperatūras pazemināšanos centralizētajos siltumtīklos radīja šķeldas padeves transportiera defekts katlumājā Brīvības ielā 38. Iekārtas uzstādītāji un PSIA „Ventspils siltums” speciālisti darīja visu, lai iekārtas bojājumu novērstu iespējami īsākā laikā.  Remonts tika veikts garantijas termiņa ietvaros. 

PSIA „Ventspils siltums” vadība atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām un patiecas par sapratni.

Portālā vairāki iedzīvotāji jautā vai tiks veikts pārrēķins maksai par saņemto siltumenerģiju.  Kopš ēku siltumpunktos uzstādīti komercuzskaites mēraparāti, pārrēķinu nav nepieciešams veikt. Skaitītājs uzrāda ēkas patēriņu tikai tajā gadījumā, ja siltumenerģija tiek piegādāta. Savukārt, ja piegādātā siltumnesēja temperatūra bijusi zemāka, skaitītājs fiksē zemāku patēriņu, atbilstoši saņemtajam.